Zingend-Gelovendienst met “Mare Canto”

Op zondag 17 februari om 17.00 uur wordt er in de Grote- of Laurentius kerk in Rijnsburg een Zingend-gelovendienst gehouden.

Het thema van deze dienst is: “Vertrouwen”.

Medewerking
Voorganger is ds Piet Ravensbergen uit Wilnis. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor ”Mare Canto” o.l.v Henny Mugge. Hij begeleidt het koor ook op de piano. De samenzang wordt begeleid op het orgel door Ronald van Delft.

Mare Cante
Dit koor zingt christelijke liederen en de naam vertaalt zich in zingen bij de de zee met een boodschap. Het koor telt 24 leden en bestaat al 30 jaar.

Welkom
Iedereen is van harte welkom. Het wordt een dienst met veel zingen ter ere van God. U/jij komt toch ook?

Geplaatst in archief.