Welkom in de kerk!

Anderhalve-meter-maatregel vervalt (grotendeels) in onze gemeente

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter in de erediensten en in alle gebouwen met ingang van 25 september af te schaffen. Dat betekent dat reserveren voor erediensten niet langer noodzakelijk is en de beperking van het aantal bezoekers op grond van de coronamaatregelen vervalt. Er zal geen controle op vaccinatie of negatieve corona-test worden ingevoerd. De kerkenraad maakt principieel geen onderscheid tussen mensen en stelt de kerken open en toegankelijk voor iedereen. Wel blijft het advies thuis te blijven bij klachten en waar mogelijk afstand te houden.

Met het opheffen van de verplichte onderlinge afstand volgt de kerkenraad het besluit van het kabinet van 14 september. De kerkenraad acht het verantwoord hier ter plaatse de kerken weer geheel open te stellen. Met het verwachte aantal bezoekers, de grootte van de gebouwen en de naar schatting voldoende hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg zijn de omstandigheden er naar om deze stap te zetten. Daarbij telt ook dat het openstellen van de erediensten en de vrije toegang daartoe in belangrijke mate bijdragen aan de gemeenteopbouw en de zo gewenste onderlinge samenkomst.

In de Immanuëlkerk en de Grote Kerk zal één vak (of een gedeelte daarvan) ingericht blijven voor mensen die toch graag afstand willen bewaren. Kijk daarvoor ter plaatse naar het aangegeven gedeelte.

Vanzelfsprekend zullen kerkenraad en moderamen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mochten de omstandigheden wijzigen, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Daarbij zal ook gekeken worden in hoeverre mensen zich weer veilig en vertrouwd voelen om naar de kerkdiensten te komen. De kerkenraad constateert dat het vervallen van de beperkingen grotendeels te danken is aan het gedrag van mensen en de hoge vaccinatiegraad die inmiddels is bereikt. Ze roept mensen op zelf verantwoordelijkheid te nemen en te blijven nemen om deze nieuwe ruimte en bewegingsvrijheid te kunnen blijven behouden, voor zichzelf en voor elkaar. De vrijheid van het individu kan niet los gezien worden van de verantwoordelijkheid voor de groep als geheel.

In het weekend van 9 en 10 oktober zal de Protestantse Gemeente Rijnsburg stilstaan bij de nu grotendeels achter ons liggende coronaperiode. Er zal gelegenheid zijn te herdenken en er zal gevierd worden dat de gemeente weer in vrijheid samen mag komen. Meer informatie daarover volgt. De kerkenraad is bijzonder verheugd en zeer dankbaar dat dit moment nu is gekomen. Juist nu de start van het kerkelijk seizoen is geweest, en er vele enthousiaste initiatieven en plannen tot gemeenteopbouw zijn. De kerkenraad nodigt alle mensen dan ook van harte uit voor de erediensten en samenkomsten.

Namens de kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.