Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Ook in de Gemeente Katwijk zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

Missionaire Inspiratie avond
Op woensdag 18 januari vindt aansluitend aan de gebedsavond een missionaire inspiratie avond plaats in de Voorhof in Rijnsburg. Beoogd doel van deze avond is om naast biddend in deze wereld te staan ook met elkaar stil te staan bij de Grote opdracht om het evangelie te verkondigen.

De gebedssamenkomsten in de gemeente Katwijk vinden plaats op:
– maandag 16 januari: Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg (Goede Herder kerk)
– dinsdag 17 januari: Vredeskerk Katwijk
– woensdag 18 januari: PKN Rijnsburg ( Voorhof)
– donderdag 19 januari: Baptistengemeente Katwijk (Tripodia)

Alle gebedssamenkomsten beginnen om 19.00 uur. Organisatoren zijn PKN Rijnsburg, Vredeskerk Katwijk, Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg en Baptistengemeente Katwijk. Er is geen aanmelding noodzakelijk.

Mocht u vragen hebben over de Week van Gebed of de Missionaire inspiratie avond, neemt u dan contact op met Arie Ravensbergen (PKN Rijnsburg) 06-80139360 / Ravensbergen19@casema.nl of Bart Snoek (Baptisten Katwijk) , 06-16030110 / bart.snoek@baptistenkw.nl.

Geplaatst in archief.