We willen een Veilige Kerk zijn

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen. Misbruik van macht of vertrouwen ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag in pastorale contacten vinden wij onaanvaardbaar. Na een presentatie in de Kleine kerkenraad van 20 februari 2020 en enkele aanpassingen in de voorstellen zijn inmiddels 2 vertrouwenspersonen beschikbaar voor de gemeenteleden, namelijk Wico Santbulte en Jolande Vrolijk. De komende tijd zullen hun namen en gegevens worden gepubliceerd. Er is beleid geformuleerd voor een veilige kerk, een gedragscode is opgesteld en de opdracht van de vertrouwenspersonen is uitgewerkt. De komende periode zal hieraan in Contact, op de website en in Licht aandacht worden besteed. Wico Santbulte en Jolande Vrolijk zullen zich bovendien tijdens diverse vergaderingen presenteren en een toelichting geven op hun taak en de bijbehorende procedures.

Geplaatst in nieuws.