vorming en toerusting

In het nieuwe seizoen wordt weer catechisatie aangeboden. Ditmaal een andere vorm van catechisatie dan jullie gewend zijn. We gaan van huiscatechisatie over naar catechisatie in de Voorhof onder leiding van een dominee en verschillende mentoren. Wat dit precies inhoudt, lees je in deze uitnodiging!

Catechisatie – waarom eigenlijk?

Elk jaar geven we weer catechisatie. Want we geloven dat

  • jij elk moment van je leven aan God te danken hebt;
  • de Here Jezus ook voor jou zijn leven heeft gegeven;
  • de Heilige Geest iets prachtigs van je leven wil maken;
  • onze God de Bijbel ook voor jou gegeven heeft.

Samen met jou willen wij praten over het geloof, de bijbel en wat God in jouw leven wilt betekenen.

Mentorcatechisatie

Deze catechese wordt wekelijks in het kerkelijk seizoen gegeven door één van de dominees samen met mentoren. Nadat jullie allemaal aangekomen zijn en wat te drinken hebben gekregen, zal de dominee de avond beginnen door kort te vertellen over het onderwerp waar je later in kleine groepjes onder begeleiding van een mentor over gaat praten. Deze mentor is één van de gemeenteleden en misschien ken je hem of haar nog wel van huiscatechisatie. Een avond duurt ongeveer 45 tot 60 minuten en is in de Voorhof met wat drinken erbij.

Youth Alpha

De combinatie van de Youth Alpha en catechisatie voor leerjaar middelbaar onderwijs 3 en 4 is ook dit jaar weer een mogelijkheid. Het seizoen start met 10 avonden Youth Alpha en na de kerstvakantie gaat de groep door als catechisatiegroep. Deze combinatie van Youth Alpha en catechisatie start begin oktober 2021 op donderdag. Vanaf januari zal de groep van Youth Alpha doorgaan met catechisatie op maandag of dinsdag.

Bij Youth Alpha gaan we in een grotere groep tien avonden in op de belangrijkste thema's van het christelijk geloof. Onder het genot van een maaltijd, spel, een inleiding en in groepjes in gesprek leren we elkaar en God steeds beter kennen. Als klap op de vuurpijl gaan we in november een weekend weg met elkaar.

Jongvolwassenengroep (JOVO)

Heb je de catechisatie al doorlopen en wil je met leeftijdsgenoten verder groeien in je geloof voordat je belijdenis gaat doen? Voor jongvolwassenen van 18+ bestaat de groep JOVO.

Geef je op!

Wij zien je dus heel graag terug op de catechisatie.
Geef je alsjeblieft op tijd op, dus vóór 20 augustus!

Komend seizoen kun je kiezen uit

Digitaal formulier

Op het digitale formulier wordt je gevraag om je e-mailadres in te vullen. Het is belangrijk dat je dit doet. We laten de definitieve indeling namelijk per e-mail weten. Heb je geen eigen e-mailadres? Vul dan dat van je ouders in.

Heb je een mobiele telefoon? Geef dan ook je 06-nummer aan ons door, zodat we je kunnen bereiken als catechisatie onverhoopt niet door kan gaan.

Extra informatie

Half september hoor je van ons in welke groep je precies bent ingedeeld, waar en wanneer we je verwachten.

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met iemand van de werkgroep catechisatie:

Laatste wijziging: 18 juli 2021

Catechisatie seizoen 2019 - 2020 – we zien je graag!

Samen ontdekken wie God is en daar openlijk voor uitkomen. Dat is wat de belijdeniscatechisatie te bieden heeft. We zullen stilstaan bij vragen als ‘Wie is de drie-enige God?’ ‘Hoe kun je bidden en Bijbellezen?’ en ‘Wat is de kerk?’ En uiteraard is er alle ruimte voor de vragen die je hebt. We hopen met elkaar, onder leiding van de predikanten, een boeiend en leerzaam jaar te hebben. Als je het idee hebt dat je nog niet aan belijdenis doen toe bent, is dat ook geen probleem. Je kunt gerust met de gesprekken meedoen. Geef je digitaal op via het formulier hieronder!

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met iemand van de werkgroep catechese:

Laatste wijziging: 25 juni 2019

Youth Alpha mag je niet missen als je tussen de 13 en 17 jaar bent en nieuwsgierig bent naar wat het christelijk geloof eigenlijk inhoudt. Je hoeft helemaal geen voorkennis te hebben om te kunnen volgen wat er wordt verteld en wat er gebeurt. De avonden beginnen om 18.30 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen. We beginnen de avonden met een gezellige en lekkere maaltijd. Daarna zal iemand van het team het thema inleiden met een ‘praatje’. Met filmfragmenten sketches, muziek en nog meer leuke dingen worden de onderwerpen uitgelegd. Aansluitend gaan we uiteen in kleine gespreksgroepjes. Met elkaar ga je op zoek naar antwoorden op al jouw/jullie vragen. Vervolgens sluiten we in de groep af door nog even met elkaar te kletsen. Zie ook de Alpha Rijnsburg website.

Doelgroep: jongeren tussen de 13 en 17 jaar
Locatie Koningin Wilhelminaschool, Kerkstraat 21
Wanneer: Eind september (of begin oktober) tot december 2021 op donderdagavond - zie ook gemeente agenda.
Contactpersoon: Karine van Klaveren
Email/Tel karinevanklaveren@live.nl 06 45 80 50 36

Laatste aanpassing: 25 augustus 2021

Welkom op de Alpha-cursus

Op de Alpha-cursus maakt men als groep wekelijks kennis met het christelijk geloof. De cursus start met een gezellige maaltijd. De cursisten leren andere deelnemers en de cursusleiding zo op een informele manier kennen. Na het eten wordt er geluisterd naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat men in kleine groepjes door. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen dus geen vraag is te gek. Ook is deze cursus waardevol om de basics in het geloof op te frissen. Geïnteresseerd? Kom dan eerst naar een start- of informatiebijeenkomst en kijk zelf of het iets is. De cursus is vrijblijvend en gratis, waar een kleine bijdrage in de onkosten op prijs wordt gesteld.

Al ruim 20 jaar in Nederland

De Alpha-cursus is al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 325.000.

Meer informatie: www.alpharijnsburg.nl

Youth Alpha begint eind september of begin oktober. Het is mogelijk de Youth Alpha in combinatie met de catechisatie te volgen. Doelgroep: 13 - 17 jaar. Waar: Koningin Wilhelminaschool, Kerkstraat 21. Contactpersoon: Karine van Klaveren, tel: 06 45 80 50 36, e-mail: karinevanklaveren@live.nl

Avond Alpha vanaf 20 september 2021 iedere maandag- of dinsdagavond van 18:30 uur tot 21:30 uur. Deze cursus heeft geen speciale doelgroep en is zowel voor mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 20 jaar tot 99+, zodat er altijd een gezellige mix ontstaat. Waar: De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a te Rijnsburg. Contactpersoon: Esther van Rijn, tel: 06 23 83 77 42, e-mail: esthervanrijn80@gmail.com

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Theologische vorming ter verbreding en verdieping

Doelgroep: Iedereen die meer verdieping wil over bijbelse en theologische thema’s
Locatie: Immanuëlkerk
Tijdstip: Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur, einde ongeveer 21.30 uur
Eerste avond: Woensdag 27 oktober 2021 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘Genezing en bevrijding - ‘nu al’ en ‘nog niet’. Wat betekent het dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijk nog op zich laat wachten? Op welke manier gaat God zijn weg met ons in het lijden, ook als genezing uitblijft? Aan de hand van het gelijknamige boek van Jan Minderhoud.
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende
Email/Tel: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl Tel: 071 532 81 61
Tweede avond: Woensdag 17 november 2021 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘De tekstgeschiedenis van het Nieuwe Testament’
Contactpersoon: ds. Arnold Vroomans
Email/Tel: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl Tel: 06 41 48 63 42
Derde avond: Dinsdag 18 januari 2022 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘Israël en de kerk’. Hoe is vanuit “de synagoge” door de eeuwen heen tegen de kerk aan gekeken
Contactpersoon: ds. Piet Rozeboom
Email/Tel: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl Tel: 071 785 13 50
Vierde avond: Woensdag 16 februari 2022 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘Waarom?’ Reflecties over lijden, schuld en God. De ‘waarom’ vraag is van alle tijden. Door de tijd heen zijn er allerlei antwoorden aangereikt en wegen gewezen.
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende
Email/Tel: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl Tel: 071 532 81 61
Vijfde avond: Woensdag 16 maart 2022 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘Titels van Jezus in het Oude en Nieuwe Testament’
Contactpersoon: ds. Arnold Vroomans
Email/Tel: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl Tel: 06 41 48 63 42
Zesde avond: Dinsdag 19 april 2022 (datum onder voorbehoud)
Thema: ‘De toekomstverwachting van christenen’ vanuit de Bijbel belicht. Er zijn verschillende uitspraken over ‘Hemel en hel.’ Hoe kunnen we deze Bijbels duiden?
Contactpersoon: ds. Piet Rozeboom
Email/Tel: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl Tel: 071 785 13 50

Laatste wijziging: 11 september 2021

Doelgroep: Ouders van tieners / grootouders
Locatie De Voorhof
Wanneer Nog nader te bepalen
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende (Taakgroep Jeugd en Jongeren)
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Laatste wijziging: 7 september 2021
Doelgroep: Ouders van tieners / grootouders
Locatie De Voorhof
Wanneer Nog nader te bepalen in het voorjaar 2022
Gastsprekers Jeroen en Fijke van 'Het Baken’
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende (Taakgroep Jeugd en Jongeren)
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Laatste wijziging: 7 september 2021

deze cursus over gebedsministry leren we welke plaats dit heeft in Gods Koninkrijk, maken we kennis met de principes van gebedsministry (en oefenen daarin) en mogen we groeien in heelheid door het werk van Gods Geest.

Doelgroep: Iedereen die kennis wil maken of verder wil groeien in het elkaar dienen door gebed.
Locatie: De Voorhof
Data: woensdag 2 en 9 februari, 2, 9 en 30 maart en 6 april 2022 aanvang 19:45 uur
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl Tel: 071 532 81 61

Laatste wijziging: 27 augustus 2021

Met de gemeentecursus ‘Luisterend bidden’ ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Wat betekent het om steeds meer op Jezus te gaan lijken? Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen? In deze cursus oefenen we ons in het verstaan van Gods stem en in het delen van wat we van Gods betrokkenheid mogen ervaren.

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat luisterend bidden is en iedereen die wil groeien in vertrouwelijke omgang met God.
Locatie De Voorhof
Wanneer Woensdag 29 september, 6 en 13 oktober, donderdag 28 oktober en 4 november en op woensdag 10 november. Zie ook gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Pieter van der Ende
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 071 532 81 61

Laatste wijziging: 27 augustus 2021

Ga jullie trouwen of samenwonen? Dan zijn jullie vast druk bezig met het investeren in liters verf, mooie meubels en een groot feest. Zo druk dat jullie tussendoor bijna je relatie vergeten? Kom dan naar de Premarriage Course! In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie. Dat is leuk én een goede investering. Welkom!

Doelgroep: Koppels die willen gaan trouwen
Locatie De Voorhof
data Donderdag 10, 17, 24 februari, 10 en 17 maart 2022. In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie
Contactpersoon: André Siezenga
Email/Tel m.a.i.siezenga@ziggo.nl 071 402 41 18

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Al ruim tien jaar wordt de Marriage Course georganiseerd in Rijnsburg. Jaar na jaar vertellen enthousiaste deelnemers over hun deelname aan deze cursus. ‘De handvatten die we daar in de cursus meegekregen hebben, proberen we elke keer weer in praktijk te brengen,’ zeggen Wim en Ida van der Meij. ‘Het heeft ons dichter tot elkaar gebracht!’ In de Marriage Course ga je zeven avonden lang met je partner uit eten, en praat je daarna met elkaar over toepasselijke onderwerpen uit je relatie. Je hoeft niets met de groep te delen, maar er wordt wel veel met jullie gedeeld: stellen die de avond hebben voorbereid vertellen openhartig over hun ervaringen met het onderwerp. De Marriage Course is zeker niet alleen voor stellen die het zwaar hebben, maar juist ook voor stellen met wie het goed gaat en die hun relatie de moeite waard vinden om in te investeren. Vooral dan is er ruimte om met dit soort thema's aan de slag te gaan. Oud-deelnemer Koen Heijl verwoordde het zo: 'Een Japans spreekwoord zegt: ‘Repareer het dak als het zonnetje schijnt.’ Dat is voor ons op de Marriage Course een heel mooi leermoment geweest.’

Doelgroep: Stellen die twee jaar of langer getrouwd zijn
Locatie Restaurant EetKafe, Noordeinde 32
Startdatum: Donderdag 14 oktober (onder voorbehoud)
Contactpersoon: Marjon van Tol
Email/Tel marriagecourse@pknrijnsburg.nl 071 402 85 70

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Toerusting en bezinning is nodig. Niet alleen voor nieuwe ambtsdragers, maar ook voor degenen die al langer in de kerkenraad zitten. Samen bidden en nadenken waarvoor we geroepen zijn is ontzettend belangrijk. In overleg met de betrokkenen zullen de avonden worden ingepland. Voor informatie of suggesties kunt u terecht bij ds. van der Ende.

Doelgroep: Nieuw bevestigde ambtsdragers
Voorbereiding & cursus Bestuderen digitaal materiaal (2 dagdelen zelf thuis) en 2 avonden met nieuwe ambtsdragersgroep o.l.v. een predikant
Locatie De Voorhof
Startdatum Eind september 2021
Contactpersoon: Kees Kromhout (taakgroep Vorming en Toerusting)
Email/Tel kkromhout@gmail.com
Laatste wijziging: 7 september 2021

Soms lopen gesprekken anders dan gepland. Soms ga je teleurgesteld naar huis. Je zou het anders en beter willen. In deze training krijg je zicht op het waarom hiervan en kijken we naar jouw rol als pastoraal bezoeker. Je krijgt tips aangereikt.

Doelgroep: Ouderlingen en pastoraal medewerkers
Locatie De Voorhof
Wanneer Voorjaar 2022
Contactpersoon: Kees Kromhout (taakgroep Vorming en Toerusting)
Email/Tel kkromhout@gmail.com
Laatste wijziging: 7 september 2021
Doelgroep: Ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers
Locatie De Voorhof
Wanneer: Najaar 2021 - twee bijeenkomsten o.l.v. een pastor
Contactpersoon: Kees Kromhout (taakgroep Vorming en Toerusting)
Email/Tel kkromhout@gmail.com
Laatste wijziging: 7 september 2021

Wat is een gemeente groei groep?

Elke zondag komen gemeenteleden en gasten bij elkaar in de kerkgebouwen. Maar hoe zou het zijn als we elkaar ook ontmoeten in kleine groepen? Gewoon op een doordeweekse dag of avond en gewoon in de huiskamer ... Om de 2 a 3 weken bezoeken vele gemeenteleden in Rijnsburg bij iemand thuis een zogeheten Gemeente Groei Groep. Waar in de kerk de preek vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de huiskamer het onderlinge gesprek een centrale plaats in. Men komt bij elkaar in kleine groepen van vijf tot tien mensen. De avonden (er is trouwens ook een ochtendgroep) worden steeds geleid door een vaste gespreksleider (of leiders).

Waarom in de huiskamer?

De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de prediking vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent en niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de bijbel en het geloof voor ons in deze tijd.

Wat wil men dan in zo'n Gemeente Groei Groep?

We willen in kleine groepen van minimaal 5 en maximaal 15 mensen samen komen. Daarbij kent de Gemeente Groei Groep (afkorting GGG) drie manieren van groeien:

  • Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft. Dit seizoen gaan we aan de slag met het thema: 'Inburgeren in het Koninkrijk. Werken aan een getuigende levensstijl.' Vandaar het paspoort ...
  • Groeien in gemeenschap: we mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! In een tijd van individualisme is het goed om met andere mensen te praten. Niet alleen over het weer, maar ook over je geloofsbeleving.
  • Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn: niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

Hoe zit het bij ons in Rijnsburg?

In Rijnsburg draaien er binnen de Protestantse Gemeente Rijnsburg 25 Gemeente Groei Groepen. De ene groep doet dat één keer per twee weken, de andere groep één keer per drie weken, weer anderen komen maandelijks één keer samen. Dat wordt onderling afgestemd. De avonden (er is trouwens ook een ochtendgroep!) worden steeds geleid door een vaste gespreksleider (of leiders).

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig naar wat een groeigroep is? Of wil je gewoon wat meer informatie over groeigroepen? Kijk op www.ewv.nl/vorming/gemeente-groei-groepen of mail je vraag aan Richard Verhoef ( 071 - 40 17353) mrj.verhoef@gmail.com

Doelgroep: groei groep leden en belangstellenden
Locatie De Voorhof
Wanneer: Dinsdag 21 september voor de groeigroep leiding
Contactpersoon: Richard Verhoef
Email/Tel rverhoef@casema.nl 071 401 73 53

Laatste wijziging: 7 september 2021

Op maandagavond 4 oktober 2021 start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima en past uitstekend in de kerk van nu die gelegenheid wil geven aan verdieping en groei. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond om 20.00 uur bijeen in De Voorhof. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan!

Doelgroep: Gemeenteleden
Locatie De Voorhof, zaal 6
Wanneer: Startavond 4 oktober - 1x per 2 weken op maandagavond, zie gemeente agenda
Contactpersoon: IJsbrand van Tilburg
Email/Tel IJ.vanTilburg@wheemskerk.nl 06 22 48 49 95

Laatste wijziging: 6 september 2021

Wat wil dat zeggen, niets meer of minder dan leven met God, en dat heeft training nodig; als je bepaalde ledematen nooit gebruikt zullen ze op den duur dienst weigeren, lichamelijke training is dus nodig. Belangrijker echter is de training in het leven met God, je lichaam kun je een tijd lang in conditie houden, maar er komt een keer een eind aan, je leven met God houdt nooit op, dat gaat altijd door, dwars door de dood heen zelfs, alleen, het vraagt ook veel training hier en nu, om straks dat leven met God in volmaaktheid te kunnen en te mogen beleven. Als gespreksgroep "Calvijn", proberen wij ons te oefenen in die Godsvrucht, en U kunt ons, en ook U zelf daarbij helpen door mee te doen, de opdracht uitvoeren die Timoteüs ons geeft. Wij beginnen met de oefening op 2 oktober aan het 94e seizoen als gespreksgroep in een zaal in de Immanuëlkerk en dan vervolgens om de 2 weken, nadere gegevens vind U steeds in contact. Broeders/zusters/jongeren/ouderen, U allen bent van harte welkom met ons Godsvruchtig bezig te zijn tot lof en prijs van Zijn grote naam.

Doelgroep: Mannen en vrouwen
Locatie Immanuelkerk
Eerste clubavond: Dinsdag 2 oktober, 19.30 uur
Overige data: zie gemeente agenda
Contactpersoon: Jan Noort
Email/Tel vofnrt@casema.nl 06 30 39 24 41

Laatste wijziging: 9 augustus 2018

Om de twee weken komen wij als gezellige vrouwengespreksgroep bij elkaar om een bijbels onderwerp te bespreken. Natuurlijk zijn er ook ontspannende avonden en aan het eind van het seizoen gaan wij altijd een dagje uit!

Doelgroep: Vrouwen
Locatie Zaal 2 Immanuelkerk
Eerste clubavond: Vrijdag 8 oktober, 20.00 uur
Contactpersoon: Willeke Zwaan
Email/Tel zwaansjoerd@hotmail.com (071) 889 29 77

Laatste wijziging: 6 september 2021

Met onze vrouwengespreksgroep beginnen altijd met koffie of thee. We behandelen vervolgens een onderwerp uit het blad ‘In Gesprek’. Eén van de leden leest het onderwerp voor. Na de pauze bespreken we het onderwerp met elkaar. We hebben een gezellige groep en delen lief en leed met elkaar. Kom gerust eens langs. u bent van harte welkom!

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg
Locatie De Voorhof
Startdatum: Eind september / begin oktober. Zie gemeente agenda.
Contactpersoon: Lyda van Delft-Noort
Email/Tel bram.vandelft@casema.nl (071) 402 04 24
Laatste aanpassing: 15 augustus 2019
Doelgroep: Iedereen die online mee kan doen
Lid worden Via Facebook als 'vriend' van ds. Vroomans of www.youtube.com
Wanneer: Twee wekelijks op maandagavond 20.30 uur
Contactpersoon: ds. Arnold Vroomans
Email/Tel ds.vroomans@pknrijnsburg.nl 06 41 48 63 42
Laatste wijziging: 7 september 2021
Doelgroep: Iedereen
Locatie Immanuelkerk
Frequentie: EIn overleg (1 keer per 3 of 4 weken)
Startdatum: Woensdag 22 september. Inloop 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. De bijbelkring duurt tot 21.30 uur
Data: zie gemeente agenda.
Contactpersoon: ds. Pieter v.d. Ende
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 071 532 81 61
Laatste wijziging: 7 september 2021
Doelgroep: Iedereen
Locatie Immanuelkerk
Startdatum Dinsdag 14 september. Inloop 13.30 uur, Aanvang 13.45 uur. De bijbelkring duurt tot 15.15 uur
Frequentie: 2 keer pèr maand
Data: In principe de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand (niet op 28 december 2021)
Data: zie gemeente agenda.
Contactpersoon: ds. Pieter v.d. Ende
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 071 532 81 61
Laatste wijziging: 7 september 2021