Vormen van de Heilige Doop

Rond het onderwerp “doopvormen” worden de komende tijd gesprekken met diverse doelgroepen in de gemeente gehouden. Van hieruit kan in een volgende stap gemeentebreed worden ingegaan op vragen en in gesprek worden gegaan. Dit zal resulteren in een voorstel aan de kerkenraad. Als tijdslijn wordt medio april als besluitmoment aangehouden, mede vanwege het moment van het afleggen van geloofsbelijdenis.

Geplaatst in archief.