volwassenen

Met ingang van september gaan voor jong en oud de maandelijkse inloopochtenden weer van start. De inloopochtend worden gehouden in de Voorhof. Bent u oppasopa of oma, kom eens kijken en breng gerust de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is ruim aanwezig. Het team van gastvrouwen – en heren, vinden het fijn om ook U/jij te mogen begroeten. De nieuwe locatie is de Voorhof langs de Vliet. De zaal is rolstoel/rollator toegankelijk. Meer weten? Bel Cock Slager, 402 29 66.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Donderdag 20 september, vanaf 10.00 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersoon: Cock Slager
Tel/email caslager@ziggo.nl, 071 402 29 66

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Welkom op de Alpha-cursus

Op de Alpha-cursus maakt men als groep wekelijks kennis met het christelijk geloof. De cursus start met een gezellige maaltijd. De cursisten leren andere deelnemers en de cursusleiding zo op een informele manier kennen. Na het eten wordt er geluisterd naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat men in kleine groepjes door. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen dus geen vraag is te gek. Ook is deze cursus waardevol om de basics in het geloof op te frissen. Geïnteresseerd? Kom dan eerst naar een start- of informatiebijeenkomst en kijk zelf of het iets is. De cursus is vrijblijvend en gratis, waar een kleine bijdrage in de onkosten op prijs wordt gesteld.

Al ruim 20 jaar in Nederland

De Alpha-cursus is al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 325.000.

Meer informatie: www.alpharijnsburg.nl

Youth Alpha begint eind september of begin oktober. Het is mogelijk de Youth Alpha in combinatie met de catechisatie te volgen. Doelgroep: 13 - 17 jaar. Waar: Koningin Wilhelminaschool, Kerkstraat 21. Contactpersoon: Karine van Klaveren, tel: 06 45 80 50 36, e-mail: karinevanklaveren@live.nl

Avond Alpha vanaf 20 september 2021 iedere maandag- of dinsdagavond van 18:30 uur tot 21:30 uur. Deze cursus heeft geen speciale doelgroep en is zowel voor mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 20 jaar tot 99+, zodat er altijd een gezellige mix ontstaat. Waar: De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a te Rijnsburg. Contactpersoon: Esther van Rijn, tel: 06 23 83 77 42, e-mail: esthervanrijn80@gmail.com

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Catechisatie seizoen 2020 - 2021 – we zien je graag!

Samen ontdekken wie God is en daar openlijk voor uitkomen. Dat is wat de belijdeniscatechisatie te bieden heeft. We zullen stilstaan bij vragen als ‘Wie is de drie-enige God?’ ‘Hoe kun je bidden en Bijbellezen?’ en ‘Wat is de kerk?’ En uiteraard is er alle ruimte voor de vragen die je hebt. We hopen met elkaar, onder leiding van de predikanten, een boeiend en leerzaam jaar te hebben. Als je het idee hebt dat je nog niet aan belijdenis doen toe bent, is dat ook geen probleem. Je kunt gerust met de gesprekken meedoen. Geef je digitaal op via het formulier hieronder!

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met iemand van de werkgroep catechese:

Laatste wijziging: 7 juli 2020

Doelgroep: Ouders van jonge kinderen. Ervaringen uitwisselen, inzichten opdoen, materialen bekijken (bijbels, vertelboeken etc)
Locatie Nog te bepalen
data Nader af te spreken, frequentie in overleg
Contactpersoon: Ds. Pieter van der Ende
Email/Tel ds.vanderende@pknrijnsburg.nl 071 532 81 61

Laatste wijziging: 27 augustus 2021

Ga jullie trouwen of samenwonen? Dan zijn jullie vast druk bezig met het investeren in liters verf, mooie meubels en een groot feest. Zo druk dat jullie tussendoor bijna je relatie vergeten? Kom dan naar de Premarriage Course! In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie. Dat is leuk én een goede investering. Welkom!

Doelgroep: Koppels die willen gaan trouwen
Locatie De Voorhof
data Donderdag 10, 17, 24 februari, 10 en 17 maart 2022. In vijf avonden bespreek je samen wat echt belangrijk is in jullie relatie
Contactpersoon: André Siezenga
Email/Tel m.a.i.siezenga@ziggo.nl 071 402 41 18

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Al ruim tien jaar wordt de Marriage Course georganiseerd in Rijnsburg. Jaar na jaar vertellen enthousiaste deelnemers over hun deelname aan deze cursus. ‘De handvatten die we daar in de cursus meegekregen hebben, proberen we elke keer weer in praktijk te brengen,’ zeggen Wim en Ida van der Meij. ‘Het heeft ons dichter tot elkaar gebracht!’ In de Marriage Course ga je zeven avonden lang met je partner uit eten, en praat je daarna met elkaar over toepasselijke onderwerpen uit je relatie. Je hoeft niets met de groep te delen, maar er wordt wel veel met jullie gedeeld: stellen die de avond hebben voorbereid vertellen openhartig over hun ervaringen met het onderwerp. De Marriage Course is zeker niet alleen voor stellen die het zwaar hebben, maar juist ook voor stellen met wie het goed gaat en die hun relatie de moeite waard vinden om in te investeren. Vooral dan is er ruimte om met dit soort thema's aan de slag te gaan. Oud-deelnemer Koen Heijl verwoordde het zo: 'Een Japans spreekwoord zegt: ‘Repareer het dak als het zonnetje schijnt.’ Dat is voor ons op de Marriage Course een heel mooi leermoment geweest.’

Doelgroep: Stellen die twee jaar of langer getrouwd zijn
Locatie Restaurant EetKafe, Noordeinde 32
Startdatum: Donderdag 14 oktober (onder voorbehoud)
Contactpersoon: Marjon van Tol
Email/Tel marriagecourse@pknrijnsburg.nl 071 402 85 70

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

De jongerenstudiekring bestudeert dit seizoen het hele Marcus evangelie van begin tot het einde. Hoe lezen we eigenlijk dit evangelie? Een basale lezing uit het hart van ons geloof, het verhaal van Jezus.

Doelgroep: jongere gemeenteleden
Locatie Pastorie ds. Albert Meek
startdatum Donderdag 4 oktober om 10.00 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Albert Meek
Email/Tel ds.meek@pknrijnsburg.nl 071 407 92 70

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

De ouderenstudiekring gaat zich dit seizoen buigen over het boek Openbaringen van Johannes (het laatste Bijbelboek). Vaak als heel moeilijk te lezen omschreven, des te meer reden om daar eens samen in te duiken. De studiekring komt om de twee weken, de tweede en vierde donderdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.00 uur bij elkaar.

Doelgroep: iedereen
Locatie Pastorie ds. Albert Meek
Start datum Donderdag 27 september om 10.00 uur
Overige data Zie gemeente agenda
Contactpersoon: ds. Albert Meek
Email/Tel ds.meek@pknrijnsburg.nl 071 407 92 70

Laatste wijziging: 11 augustus 2018

Op maandagavond 4 oktober 2021 start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima en past uitstekend in de kerk van nu die gelegenheid wil geven aan verdieping en groei. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond om 20.00 uur bijeen in De Voorhof. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan!

Doelgroep: Leden Protestantse Gemeente Rijnsburg
Locatie De Voorhof, zaal 6
Wanneer: Start 4 oktober 2021 - 1x per 2 weken op maandagavond, zie gemeente agenda
Contactpersoon: IJsbrand van Tilburg
Email/Tel IJ.vanTilburg@wheemskerk.nl 06 22 48 49 95

Laatste wijziging: 6 september 2021

Wat wil dat zeggen, niets meer of minder dan leven met God, en dat heeft training nodig; als je bepaalde ledematen nooit gebruikt zullen ze op den duur dienst weigeren, lichamelijke training is dus nodig. Belangrijker echter is de training in het leven met God, je lichaam kun je een tijd lang in conditie houden, maar er komt een keer een eind aan, je leven met God houdt nooit op, dat gaat altijd door, dwars door de dood heen zelfs, alleen, het vraagt ook veel training hier en nu, om straks dat leven met God in volmaaktheid te kunnen en te mogen beleven. Als gespreksgroep "Calvijn", proberen wij ons te oefenen in die Godsvrucht, en U kunt ons, en ook U zelf daarbij helpen door mee te doen, de opdracht uitvoeren die Timoteüs ons geeft. Wij beginnen met de oefening op 2 oktober aan het 94e seizoen als gespreksgroep in een zaal in de Immanuëlkerk en dan vervolgens om de 2 weken, nadere gegevens vind U steeds in contact. Broeders/zusters/jongeren/ouderen, U allen bent van harte welkom met ons Godsvruchtig bezig te zijn tot lof en prijs van Zijn grote naam.

Doelgroep: Mannen en vrouwen
Locatie Immanuelkerk
Eerste clubavond: Dinsdag 2 oktober, 19.30 uur
Contactpersoon: Jan Noort
Email/Tel vofnrt@casema.nl 06 30 39 24 41

Laatste wijziging: 10 augustus 2018

Om de twee weken komen wij als gezellige vrouwengespreksgroep bij elkaar om een bijbels onderwerp te bespreken. Natuurlijk zijn er ook ontspannende avonden en aan het eind van het seizoen gaan wij altijd een dagje uit!

Doelgroep: Vrouwen
Locatie Zaal 2 Immanuelkerk
Eerste clubavond: Vrijdag 6 oktober, 20.00 uur
Contactpersoon: Willeke Zwaan
Email/Tel zwaansjoerd@hotmail.com (071) 889 29 77

Laatste wijziging: 6 september 2021

We beginnen altijd met koffie of thee. We behandelen een onderwerp uit het blad ‘In Gesprek’. Eén van de leden leest het onderwerp voor. Na de pauze bespreken we het met elkaar. We hebben een gezellige groep en delen lief en leed met elkaar. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg
Locatie De Voorhof
Startdatum: Eind september / begin oktober - maandagmiddag, 14.30 uur
Contactpersoon: Lyda van Delft-Noort
Email/Tel bram.vandelft@casema.nl (071) 402 04 24

Laatste wijziging: 1 september 2020

De vrouwenclub ‘Bethel’, voorheen de Hervormde vrouwenclub, is opgericht in 1969. We komen dertien woensdagavonden, om de week, bij elkaar. Na gebed, een lied, de inleiding van één van de bestuursleden en koffie volgt er altijd een zeer gevarieerd programma: creatief bezig zijn, een spreker, een spel, Bijbelstudie of een demonstratie. Rond 22.00 uur worden de avonden afgesloten. Momenteel hebben wij negenendertig leden, maar natuurlijk is iedereen welkom. Bent u nieuwsgierig, kom een keertje kijken! We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar.

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg en omstreken
Locatie De Voorhof
Eerste clubavond: Woensdagavond om de week, 20.00 uur, zie gemeente agenda
Contactpersoon: Corry de Mooij
Email/Tel corrydemooij@gmail.com (071) 402 27 87

Laatste wijziging: 9 augustus 2018

Doelgroep: Mannen
Locatie De Herberg te Valkenburg / Plekzat in de Koestraat
Wanneer: Vanaf de eerste zaterdag in oktober van 8.00 uur tot 10.00 uur
Contactpersoon: Bram Haasbroek
Email/Tel bramhaasbroek@gmail.com 06 24 16 82 30

Laatste wijziging: 7 september 2021

Jeruël is een mannenzanggroep die zingend het evangelie brengt. Wij treden regelmatig op in kerkdiensten, verzorgings- en verpleegtehuizen en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ons repertoire bestaat uit liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen. Wij repeteren eenmaal in de twee weken op vrijdagavond in de kapel van de Wilbert onder leiding van dirigent Maarten Verhoef en organist Johan Haasnoot. Heeft u zin om te zingen en wilt u een keer meedoen met de Mannenzanggroep JeruëI? Kom dan op een vrijdagavond langs zodat u de warme sfeer kunt voelen. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Mannen die van zingen houden
Locatie Dorpskerk, Kerklaan 12, Valkenburg
Oefenavond: Vrijdag 4 september van 19.30 - 21.30 uur (om de 14 dagen repetitie tot eind juni 2022)
Contactpersoon: Dick Schoneveld
Email/Tel dickschoneveld@ziggo.nl (071) 402 42 22 of 06 53 40 68 72
website: www.jeruelmannen.nl

laatste aanpassing: 25 augustus 2021

okt
26
di
Creaclub @ Voorhof
okt 26 @ 09:30

Contactpersonen: Annie Noort en Bertie de Vries

Tel.nr. / e-mail: 071-3016962 / c.p.noort@tele2.nl en 071-4025464 / cockenbertie@casema.nl

okt
27
wo
Voedselproject dak- en thuislozen @ Stadsbouwhuis in Leiden
okt 27 @ 19:00 – 19:45

Contactpersonen

Jonneke Steenvoorden: 06-28762363 / m.j.steenvoorden@gmail.com
Annemieke Dolle: 06-14744918 / righarts@hotmail.com
Annet van der Plas: 06-57548965 / avanderplas000@ziggo.nl
Iris Zomer: 06-15117701 / iriszomer92@gmail.com

Theologische Vorming @ Immanuelkerk
okt 27 @ 19:30

Inloop vanaf 19.30u, start 19.45u, einde 21.30 uur. Deze avond is het thema ‘Genezing en bevrijding – nu al en nog niet’. Daarbij gaan we in op vragen als: ‘wat betekent het dat in Christus het Koninkrijk van God nabij is gekomen? Hoe rijmen we genezingsverhalen en beloftes over genezing met het lijden in de wereld en het uitblijven van genezing?’

okt
28
do
De Verhalenvangers @ Immanuelkerk
okt 28 @ 10:00

De Verhalenvangers zijn u misschien al bekend maar nog niet in verband met de Ouderenwerkgroep. De Verhalenvangers zijn al jaren bezig om verhalen van vroeger vast te leggen op film en willen dit graag aan u vertonen in ochtend vullende bijeenkomsten. Van harte welkom om in woord en beeld onze eigen geschiedenis te vertellen.

Inloop vanaf 09.30u, aanvang om 10.00u.