Verruiming corona maatregelen

Nu de actuele situatie rondom het Corona-virus in Nederland sterk verbetert, ziet het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg in navolging van het kabinet ruimte voor versoepeling van de beperkende maatregelen voor de gemeente. Dat betekent in het kort dat het aantal bezoekers van de kerkdiensten wordt uitgebreid en de samenzang in een aantal erediensten wordt toegestaan. Alle overige kerkelijke activiteiten kunnen ook weer doorgang vinden. Vooralsnog blijven daarbij wel steeds de basisregels, waaronder afstand houden en thuis blijven bij klachten, van kracht. De versoepelingen gaan in op 20 juni, zodat gemeenteleden en vrijwilligers de gelegenheid hebben zich op de verruimingen in te stellen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het actuele risiconiveau zal zijn gezakt tot maximaal ‘Ernstig’ en verder daalt naar het niveau ‘Zorgelijk’. Eerder al is verruiming van het aantal bezoekers per 6 juni aangekondigd.

Versoepelingen vanaf 20 juni 2021

Voor het aantal bezoekers geldt vanaf 20 juni een maximum van 15% van de capaciteit van de gebouwen zo lang daarbij de basisregels kunnen worden gehandhaafd. In de praktijk betekent dat respectievelijk 50 bezoekers voor De Voorhof, 100 bezoekers voor de Grote Kerk en 120 bezoekers voor de Immanuelkerk. Meer bezoekers zijn mogelijk zodra de basisregels kunnen worden ingetrokken.

Samenzang zal mogelijk zijn in de helft van het aantal erediensten, eveneens vanaf 20 juni. Daarbij zullen de diensten met en zonder samenzang net als eerder rouleren over de verschillende locaties. Diensten zonder samenzang zullen nog voor enige tijd met de nu gangbare alternatieve manieren worden ondersteund.

Alle overige kerkelijke activiteiten, waaronder het jeugdwerk, de gemeenteopbouw en de kerkelijke vergaderingen, kunnen weer worden gestart. Naast de basisregels zijn daarbij ook de regels voor het maximum aantal bezoekers per ruimte van toepassing.

Met deze versoepelingen worden in grote lijnen de actuele adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid en de Protestantste Kerk Nederland gevolgd. Daarbij kiest het moderamen, gelet op de lokale omstandigheden en mogelijkheden, voor maatwerk, met inachtneming van een gepast risico. Zo kan opnieuw recht worden gedaan aan de uiteenlopende behoeften, wensen en zorgen die bij gemeenteleden kunnen leven.

Loslaten beperkingen per 1 september

Het moderamen denkt eveneens in navolging van het kabinet dat per 1 september alle beperkende maatregelen en basisregels zullen vervallen. Dan mogen de kerken weer volledig open. Naar verwachting zal deze mijlpaal dan op één van de eerste zondagen in de erediensten worden gevierd. Dat wordt voorafgegaan door enkele activiteiten en samenkomsten waarin zal worden stilgestaan bij het verdriet dat onze samenleving, onze gemeente en onze gemeenteleden hebben meegemaakt. Deze suggesties zullen nog aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Dankzij de inzet van velen kon het gemeenteleven het afgelopen jaar in aangepaste vorm doorgang vinden. Wel is het moderamen is blij dat de tijd van meer mogelijkheden nu aanstaande is. Juist nu komend seizoen de gemeente zich zal verdiepen in en buigen over de vraag naar ‘Kerk van de Toekomst’. Daarmee kan de veelkleurige dorpskerk die de Protestantse Gemeente Rijnsburg wil zijn, zich verder vernieuwen en zo steeds voor iedereen een vindplaats van Christus zijn, blijven of weer worden.

Jeroen Ravensbergen, preses

Geplaatst in archief.