Vergaderrooster

Hieronder vindt u het vergaderrooster 2022 - 2023 en de daarbij gehanteerde uitgangspunten voor:

  • de gemeenteavonden
  • de grote kerkenraad
  • de kleine kerkenraad
  • het moderamen
  • de pastorale wijkteams
  • het college van kerkrentmeesters (CVK)
  • het college van diakenen

Vergaderrooster 2022 - 2023
aantal keren gedownload: 112