Van de kerkenraad: dankwoord

Op zondag 10 oktober dankten wij God, dat we na 1 1/2 jaar weer in de kerkgebouwen als gemeente mogen samenkomen om Hem te prijzen en de lof toe te zingen. Het past om ook de vele vrijwilligers te bedanken. Zij hebben zich in de afgelopen periode in en voor onze gemeente ingezet. Anderhalf jaar terug werden hals over kop de kerken voor enige tijd gesloten. Niemand wist wat ons nog te wachten stond. Naïef als wij mensen kunnen zijn, leken de beperkingen van korte duur. De realiteit bleek anders. Gedurende lange tijd was samenkomen van de gemeente, en van gemeenteleden, in welke vorm of activiteit ook, niet of beperkt mogelijk. Om de erediensten en het werk in de gemeente desondanks door te kunnen laten gaan, moest plotseling en gaandeweg veel geregeld worden. Moesten nieuwe wegen en andere vormen worden gevonden, nieuwe technieken uitgewerkt, geld en tijd geïnvesteerd, onontdekte terreinen worden betreden. Zoekend, soms hortend en stotend, gespannen over de risico’s en de besluiten, maar dank zij het werk van vele vrijwilligers is dat gelukt. Hoewel het werk onverminderd doorgaat, wil de kerkenraad dank uitspreken aan alle ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers, daarbij niemand uitgezonderd. Dank voor je inzet, tijd en energie. Dank voor zoveel inspiratie, creativiteit, techniek, vasthoudendheid, muzikaliteit, zorg, medeleven, bevlogenheid en passie. En voor nog zoveel meer. Je hebt, samen met anderen, de gemeente van Christus gebouwd. Ere zij God.

Jeroen Ravensbergen, preses, namens de kerkenraad.

Geplaatst in archief.