Vacature kerkelijk werker Gemeenteopbouw (m/v)

De kerkenraad heeft onlangs ingestemd met het aanstellen van een extra kerkelijk werker. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beleid om het buurtpastoraat en de aandacht voor de jonge Gezinnen en gezinnen met oudere kinderen te versterken. Met buurtpastoraat willen we bereiken, dat gemeenteleden zich bewust zijn van de opdracht tot pastoraal werk in de eigen omgeving, of men nu lid is van onze gemeente of niet. We willen de aansluiting met de verschillende doelgroepen herstellen en versterken en hen (weer) bekend maken met de boodschap van Gods liefde en genade. De Kerkelijk Werker Gemeenteopbouw helpt de wijkteams bij de ontwikkeling van het buurtpastoraat en gaat voorop in het leggen van contacten met de doelgroepen 25 - 40 jaar en later 40 - 55 jaar. De profielschets is hieronder te downloaden. Wilt u reageren of kent u een geschikte kandidaat, in de profielschets is de nodige informatie te vinden.

Profiel kerkelijk werker Gemeenteopbouw
aantal keren gedownload: 208

Geplaatst in archief.