Update corona beleid

Het moderamen heeft naar aanleiding van de aanscherping van de covid-maatregelen door de Rijksoverheid overlegd welke aanpassingen voor het werk in de gemeente relevant zijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het laten doorgaan van activiteiten, maar vanzelfsprekend op verantwoorde wijze. Concreet betekent het dat nadrukkelijker gestuurd zal worden op de anderhalve-meter-maatregel in de erediensten, dat horeca-activiteiten zoals verjaardagen en feesten na acht uur niet mogelijk zijn, en dat zoals eerder aangekondigd voor culturele activiteiten een Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig is.

Anderhalve meter

In de kerkdiensten is de anderhalve meter maatregel in de meeste diensten goed te organiseren. Wel zullen de banken opnieuw afgezet worden. Voor De Voorhof is het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 150 stoelen. Naar verwachting past het één en ander gelet op de actuele aantallen bezoekers en hoeft er niet gereserveerd te worden. Wel kan het zijn dat bij een volle bezetting u gevraagd wordt terug te keren en alsnog thuis de viering mee te vieren. De diensten rondom Eeuwigheidszondag gaan ook door. Het moderamen roept u op voor deze dienst met name rekening te houden met en ruimte te maken voor direct nabestaanden. Alle diensten zijn natuurlijk online te volgen.

Corona Toegangsbewijs

Het Corona Toegangsbewijs (CBT) is alleen nodig voor culturele uitingen, zoals de oefenavonden van de koren. Dat geldt ook voor de concerten en de horeca-activiteiten, zoals het vieren van feestjes en verjaardagen in de zalen van Het Centrum en De Voorhof. Houdt bij binnenkomst uw CTB gereed en heb begrip voor het feit dat om dit bewijs wordt gevraagd. Het betreft hier de voorschriften van de Rijksoverheid. Het CTB is niet nodig voor de erediensten en de kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, seniorenbijeenkomsten, gemeentevergaderingen of andere vergaderingen. Houdt in de pauzes wel rekening met het feit dat men afstand dient te houden en plaats neemt bij het koffiedrinken.

Vasthouden

Het CTB leidt anders dan vorig jaar tot de nodige discussie tussen groepen mensen, nu de maatregelen verschillende gevolgen hebben voor verschillende groepen mensen. Het moderamen hoopt en bidt dat we ondanks de verschillen van inzicht die kunnen bestaan, naar elkaar blijven omzien en gemeente van God zullen zijn, juist nu het erop aankomt. Zoals Paulus verwoordt in de brief aan Korinthe: “Laten we niet op ons zelf gericht zijn, maar op de ander.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.