Stemming over beroep op ds. Vroomans

Na het tellen van de stemmen is de uitslag van de gemeentevergadering om een beroep op ds. Arnold Vroomans uit te brengen als volgt:

  • uitgebrachte geldige stemmen 803 waarvan
  • 793 vóór
  • 5 tegen
  • de overige waren blanco

Dus ca. 99,4% voorstemmers, een prachtige uitslag!

Als er geen bezwaar wordt ingediend tegen de gevolgde procedure zal er op 9 juni 2020 een beroep op ds. Vroomans worden uitgebracht, waarna de predikant een bedenktijd heeft van maximaal 3 weken om te beslissen over het aannemen van het uitgebrachte beroep.

Een positieve ontwikkeling voor onze gemeente!

Hartelijke groet,
Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.