Uit de kerkenraad

Op 20 juni kwam de Kleine kerkenraad bijeen voor de (waarschijnlijk) laatste vergadering van het seizoen. Ondanks zijn vakantie was ds. Meek bij de opening van de vergadering en daar was helaas ook aanleiding voor:

De kerkenraad maakt met grote spijt en pijn in het hart bekend dat ds. Albert Meek heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn werk in onze gemeente niet meer zo kan invullen als hij wenselijk acht. Daarom heeft ds. Meek besloten om na de vakantie zijn werkzaamheden als predikant in Rijnsburg te beëindigen en met vervroegd emeritaat te gaan. Het precieze tijdstip daarvan is nog niet bekend, maar hij zal gedurende de vakantie van zijn collega’s nog wel onze gemeente blijven dienen. De kerkenraad is dankbaar, dat hij dit wil doen en wenst hem gezondheid, sterkte en herstel toe.
De kerkenraad zal zich op korte termijn bezinnen over de gevolgen van het vertrek van ds. Meek. Dat betreft enerzijds het afscheid, anderzijds het opvangen en vervullen van de lege plaats die hierdoor ontstaat. De kerkenraad doet daarbij een oproep aan alle gemeenteleden daarin hun steentje bij te dragen en begrip te hebben voor de beperkte beschikbaarheid van onze voorgangers en pastoraal werkers. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van het één en ander. Wij bevelen ds Meek, zijn echtgenote en de zorg voor onze gemeente van harte aan in uw gebeden.
U zult begrijpen dat deze boodschap van ds. Meek aanleiding was voor enige discussie, maar we hopen op korte termijn op de gevolgen hiervan terug te komen.

Naast deze boodschap heeft de kleine kerkenraad uitvoerig gesproken over Doopvormen binnen onze gemeente en zal er, op de vergadering van de Grote kerkenraad van 27 juni 2019, zo mogelijk hierover een besluit worden genomen. Ook kwamen een groot aantal andere onderwerpen aan de orde, variërend van de evaluatie van de recente gemeentevergaderingen tot het vaststellen van een minimum verkoopprijs voor de Maranathakerk. Daarnaast heeft de kleine kerkenraad, met pijn in het hart, moeten besluiten om ontheffing uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitter van de taakgroep Communicatie) te verlenen aan broeder Kees van Delft. Dit gebeurde op zijn eigen verzoek om persoonlijke redenen. Omdat het te ver voert om alles hier te vermelden wijs ik op het (nog op te stellen) korte verslag van deze vergadering dat binnenkort via de kerken verspreid zal worden en dan ook terug te vinden zal zijn op de website van onze kerk.

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.