Uit de kerkenraad: Ons team van predikanten en pastoraal werkers

U kent vast de beeldspraak over het ‘half lege’ en ‘half volle’ glas. Zo kunnen we ook aankijken tegen de bezetting van het team van predikanten en pastoraal werkers. Predikant vacatures in Westerhaghe & De Hoek en Kleipetten, binnenkort ook Frederiksoord & De Bloem in verband met de ziekte van ds. Albert Meek. En helaas is onze ouderenpastor Kees Smits momenteel ziek.

We kunnen er ook naar kijken als ‘half vol’ glas ofwel met dankbaarheid voor wat er wel is. En misschien blijkt het glas meer dan ‘half vol’ te zijn. Ds. Arenda Haasnoot, ds. Pieter van der Ende en Rixt de Graaf zetten zich met hart en ziel in. Voor Westerhaghe & De Hoek is inmiddels ds. van Wijk als ambulant predikant aan de slag gegaan. In de Kleipetten is Gerben Bremmer al geruime tijd als pastoraal werker (zeer) actief.

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie, zo goed als op volle sterkte, zal zich met nieuwe energie gaan richten op het vinden van predikanten voor Westerhaghe & De Hoek en Kleipetten. En over Frederiksoord wordt volop nagedacht. Een predikantsvacature legt meer verantwoordelijkheid bij de wijkraden. Gebleken is dat zij die verantwoordelijkheid met volle overtuiging dragen. Zo blijft het pastorale werk doorgaan, terwijl alle preekbeurten de komende tijd ingevuld zijn. Dankbaar, maar ook beseffend dat we Gods leiding hierin mogen ervaren!

Geplaatst in archief.