Uit de kerkenraad

Het moderamen, daartoe gemandateerd door de kerkenraad, heeft besloten het toegestane aantal zangers dat de erediensten muzikaal ondersteunt uit te breiden naar maximaal vier. Het advies de diensten bij voorkeur online te volgen, wordt ingetrokken voor hen die niet tot de groep kwetsbaren behoren. Dit advies blijft wel gelden voor de gemeenteleden behorend tot de kwetsbare groepen, waaronder de senioren in de leeftijd boven de zeventig jaar. Deze wijzigingen gaan in per 7 maart.

De erediensten en de plaats die de lofzang daarin heeft, zijn van groot belang voor de persoonlijke geloofsbeleving en de onderlinge samenhang in de gemeente. Met de geldende maatregelen staan deze waarden onder grote druk. Daarbij is de beperking tot maximaal één zanger ook een zware belasting voor de voorzangers in onze gemeente. En hoewel er de nodige alternatieven beschikbaar zijn en er op diverse wijze creatieve invullingen worden ontwikkeld, is de behoefte aan lokale samenkomst in de kerkgebouwen en zalen onverminderd groot.

De basisregels thuisblijven bij klachten en afstand houden blijven de norm. Het aantal beschikbare plaatsen in de erediensten is vooralsnog beperkt tot dertig. Gezien de actualiteit en met inachtneming van de genoemde basisregels rondom covid-19, is het in de visie van het moderamen een verantwoorde stap in de zoektocht naar balans tussen noodzakelijke fysieke isolatie en broodnodige sociale verbinding, die wordt gevormd door onderlinge samenkomst en gezamenlijke vieringen.

Met deze voorzichtige stappen volgt de Protestantse Gemeente Rijnsburg de lijn van het advies van de landelijke organisatie. De wijzigingen gaan in per 7 maart 2021.

Namens het moderamen,

Jeroen W. Ravensbergen

Preses

Geplaatst in archief.