Uit de kerkenraad

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte eerder deze week (maandag 14 december) heeft het moderamen opnieuw gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de kerkelijke activiteiten in de gemeente. Hoewel er al rekening werd gehouden met de geldende beperkingen zoals we ze kenden, is het oplopende aantal infecties in Nederland de reden om andere maatregelen te treffen. Ook het zeer dringende advies van de PKN hebben we hierin meegenomen.

Vanaf nu zal er in alle kerken ruimte zijn voor maximaal 30 gemeenteleden, waarbij we iedereen dringend adviseren om de diensten zoveel mogelijk online te volgen. Daarnaast zal er in de Immanuelkerk slechts één ochtenddienst zijn. Deze vangt om 10.00 uur aan, om kruisend verkeer op straat met andere kerkgangers zoveel mogelijk te ontlopen.

Op kerstavond zullen er in de Immanuëlkerk 2 diensten zijn, een kinderkerstnachtdienst om 19.00 uur en een dienst voor volwassenen die om 20.30 zal beginnen. In deze diensten zullen we kunnen genieten van Marcel en Lydia Zimmer. In de Grote kerk zal de traditionele kerstnachtdienst gewoon doorgaan, natuurlijk ook met maximaal 30 aanwezigen. Naast deze diensten is er ook een dienst in De Voorhof (aanvang 20.30 uur) waarin Connect meewerkt. De zangdienst op 2e kerstdag zal niet doorgaan, en met oudjaar zal er slechts één dienst zijn (in de Immanuelkerk) en zal de dienst in de Grote kerk vervallen, maar de dienst op nieuwjaarsochtend in de Grote kerk gaat normaal door.

Om toch met elkaar verbonden te blijven wordt er hard nagedacht over andere vormen van verbinding voor ons als gemeente, in deze moeilijke tijd met corona. Daarnaast is het natuurlijk een heel bijzondere tijd voor ons, waarin we in afwachting zijn van het Licht dat we met kerst mogen verwelkomen! Van deze ontwikkelingen zullen we u hiervan uiteraard op de hoogte houden via de gebruikelijke media als Facebook en website.
Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen een gezegend kerstfeest toe!

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.