Uit de kerkenraad

Gemeentevergadering

In het kader van het eventueel beroepen van een predikant is er, zo kort na het aannemen van het beroep door ds. Vroomans, wederom positief nieuws te melden: de Grote Kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juli in grote meerderheid besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een kandidaat in de vacature Kleipetten.

presentatie ds. Rozeboom
aantal keren gedownload: 140

Deze vergadering zal op 16 juli gehouden worden en zal, door de corona crisis, weer een vergadering zijn via Kerk tv (dus livestream) vanuit de Grote kerk. Deze week zullen de belijdende leden een uitnodiging hierover ontvangen met nadere uitleg, een profiel van de betrokken predikant, een agenda en een stembiljet. Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen, maar extra biljetten zullen opgehaald kunnen worden bij de scriba (ook eventueel aanvragen via mail) en het kerkelijk bureau en zullen ook te downloaden zijn via de website van onze gemeente.

stembiljet gemeentevergadering 16 juli
aantal keren gedownload: 185

Verslag vergadering Kleine kerkenraad van 18 juni

Via de website zal ook het korte verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad binnenkort te lezen zijn en dit verslag zal ook weer via de kerken verspreid worden, uiteraard in aangepaste hoeveelheden.

Verbintenis met ouderenpastor ds. Nico de Reus

Hoewel ds. Nico de Reus al vanaf 1 mei actief is in onze gemeente is het door de crisis rondom het coronavirus nog steeds niet gelukt om hem officieel aan onze gemeente te verbinden. Dit zal nu toch eindelijk gaan gebeuren en wel op 19 juli a.s. in de tweede dienst in de Immanuelkerk.

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.