Tweede Pinksterdag

Tweede Pinksterdag - 1 juni 2020

Deze boeketdienst wordt uitgezonden via Kerk TV en is i.v.m. met de maatregelen die noodzakelijk zijn m.b.t. het Coronavirus alleen toegankelijk voor medewerkenden aan de dienst.

klik hier om de dienst thuis of bij familie te volgen

download de uitgebreide orde van dienst
aantal keren gedownload: 9

Zondag 1 juni 2020, 09.30 uur Grote Kerk

Collecten: 1. KiA: Marokko-Steun in de rug voor jonge open kerk. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Fam. Van de Pol/fam. Klaassen.

Voorganger: ds. E.J. de Groot, Katwijk aan de Rijn
Organist: dhr. F. Borsboom
Thema: 'Heel de wereld moet het weten!'

Lied: Opwekking 167

Stil gebed / Votum en groet

Lied: Opwekking 124

Gebed

Lied: Liedboek 244

Inleiding

Lezen: Job 34:13 HSV (meditatie)

Lied: Liedboek 242: 1, 2 en 7

Lezen uit Herziene Staten Vertaling en tussendoor meditatie: 1 Johannes 5: 19

Romeinen 3: 19

Jesaja 10: 14

1 Koningen 10: 24

Johannes 12: 19

Lied: Gezangen 1938 nr. 93: 1 en 2

Lezen uit Herziene Staten Vertaling en tussendoor meditatie

1 Johannes 2: 2

Kolossenzen 1: 6

Romeinen 1: 8-17

Lied: Johannes de Heer 657: 1, 2 en 3

Lezen: Openbaring 12: 9 HSV (meditatie)

Lied: Liedboek 477

Dankgebed

Lied: Evangelische Liedbundel 388: 1 en 3

Zegen