Informatie dialoog over het zegenen van levensverbintenissen

Op 17 maart stond de eerste gemeenteavond in het teken van hoe je de Bijbel kunt verstaan waar het gaat om homoseksualiteit. Hier kunt u de presentatie terugvinden.

Tijdens de tweede avond op 19 april hebben we nagedacht over de voorwaarden, die nodig zijn om veelkleurig te kunnen zijn. U vindt hier de informatie van deze avond.

De derde gemeenteavond heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 mei. De inleiding werd verzorgd door ds. Pieter van der Ende, de tekst vindt u hier.

Op woensdag 22 juni was er de vierde (en laatste) gemeenteavond over het zegenen van levensverbintenissen. We toonden een uitzending uit de EO serie ‘ken je mij?’. Ds. Vroomans en ds. van der Ende schetsten het historisch perspectief van het inzegenen van levensverbintenissen. De presentatie is hier terug te vinden.

Ook is er een Handreiking beschikbaar, hier te vinden. Deze gaat in op homoseksualiteit, eenheid en zegenen vanuit Bijbels perspectief.

Wilt u toegang tot de digitale informatiemap, stuurt u dan een mail naar de scriba, scriba@pknrijnsburg.nl. Later zal ook een informatiemap in de gebouwen beschikbaar komen. Er is veel bagage meegegeven, nu breekt de periode van bezinning aan. Na de zomer volgt de besluitvorming door de kerkenraad na de gemeenteleden nog een keer gehoord te hebben. De planning hiervoor maken we nog bekend.

Geplaatst in archief.