Tussenstand Actie Kerkbalans

Een aantal weken terug hebben we u geïnformeerd over de stand van de actie Kerkbalans 2018. In de tussentijd zijn er veel ambtsdragers en gemeenteleden langs geweest bij gemeenteleden die hun toezegging nog niet hadden gedaan. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Op basis van de reacties die we ontvangen hebben (toegezegd/betaald), is de nieuwe tussenstand € 739.437,16. We zijn nog niet aan het begrote bedrag van € 812.000 en hopen dat de toezeggingen nog verder stijgen.

Mocht u uw toezegging nog niet bekend gemaakt hebben, mailt u dan naar: kerkbalans@pknrijnsburg.nl.

Geplaatst in archief.