toelichting op het logo

Met de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente tot de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) is de huisstijl ook veranderd. Het nieuwe logo is daarvan een onderdeel. Michel Noort hierover: ‘Samen met Leontine van Dijk en Willem-Paul de Mooij vonden we dat er een nieuwe huisstijl moest komen. De fusie was hiervoor een mooie aanleiding. We kregen in 2015 toestemming van het Moderamen om tot een voorstel te komen. Het nieuwe logo van de PGR bestaat uit een kruis, omwikkeld met gekleurde vlammen, gecombineerd met de woorden Protestantse Gemeente Rijnsburg. De kerngedachte hierbij is geweest, dat in onze nieuwe kerkelijke gemeente de Here Jezus centraal staat. Zijn dood en opstanding zijn de basis van ons leven in Hem. Hij is onze Redder en Verlosser. Dat is visueel gemaakt door het kruis, midden in het beeldmerk. De vlammen rondom het kruis staan symbool voor de Heilige Geest, die ons leidt in ons leven. De twee vlammen komen samen rondom het kruis en zijn met elkaar verweven. We gaan als twee gemeenten samen verder en samen willen we onze Heer en Heiland centraal stellen. De kleuren van het nieuwe logo sluiten aan bij die van de landelijke PKN-organisatie. Daarmee laten we zien, dat we deel uitmaken van de Protestante Kerk in Nederland. De verschillende kleuren symboliseren ook de veelkleurigheid van onze nieuwe kerkelijke gemeente.’