Ouderenpastoraat Frederiksoord & De Bloem, Centrum & Oost

De plek van ouderenpastor is vacant na het vertrek van mevrouw Aline van der Marel. Mevrouw Rixt de Graaf, ouderenpastor in de andere wijken, zal haar werkzaamheden met ingang van heden voor een deel uitbreiden voor de ouderen, die eerder vielen onder de zorg van mevr. van der Marel. Het gaat vooral om de meest urgente zorg zoals ziekenbezoek, stervensbegeleiding, begrafenissen en nazorg bij rouwverwerking. Haar gegevens:

Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@hotmail.com

Geplaatst in archief.