Theologische Vorming

Als predikanten organiseren we dit seizoen 6 theologische vormingsavonden, waarbij we dieper op een aantal theologische en Bijbelse thema’s ingaan. In het bewaarnummer (en hier op de website) is een overzicht te vinden. De eerste avond is woensdag 27 oktober in de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 19.30u, start 19.45u, einde 21.30 uur.

Deze avond is het thema ‘Genezing en bevrijding – nu al en nog niet’. Daarbij gaan we in op vragen als: ‘wat betekent het dat in Christus het Koninkrijk van God nabij is gekomen? Hoe rijmen we genezingsverhalen en beloftes over genezing met het lijden in de wereld en het uitblijven van genezing?’

Geplaatst in archief.