Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel.

Zou je wel eens iets meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel nu eigenlijk in elkaar en hoe zit dat met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er dogma’s ontstaan? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? Al die variaties in liturgie in verschillende kerken. Al deze vragen komen aan de orde in de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden.

Cursus
De cursus behandelt de verschillende aspecten van de theologie. Er zijn lessen in wereldgodsdiensten en niet-westerse theologie, dus hoe kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun tradities aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Jodendom en spiritualiteit zullen je inspireren. Vragen rond kerk en samenleving omen aan de orde, maar de meeste aandacht gaat uit naar de verhalen in het oude en nieuwe testament.

Theologie
Het woord theologie schrikt misschien af. Dat is niet nodig: “Theologie” wil alleen maar zeggen dat we met elkaar olv deskundige docenten nadenken over godsdienst en de betekenis van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten hebben dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. Traditie is veel gevarieerder dan gedacht wordt. Het levert onderling boeiende gesprekken op omdat deelnemers en docenten ook een verschillende achtergrond hebben.

Belangstelling
Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt 3 jaar en wordt in de zalen van de Betlehemkerk in Den Haag gegeven op woensdagavond of donderdagmiddag. Aan het eind van de cursus krijgt men een certificaat.

Informatie en aanmelding
Nieuwsgierig? Kijk op de website: www.tvgdenhaag.nl of mail naar de secretaris Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl. Bellen kan ook: 071-4073566. De cursus start op woensdagavond 5 september of donderdagmiddag 6 september. U kunt zich opgeven tot eind augustus.

Geplaatst in archief.