Theologische vorming ter verbreding en verdieping

In het kader van dit thema worden door de predikanten een aantal avonden georganiseerd over verschillende thema’s. Woensdag 16 februari staat een avond gepland over ‘Waarom? Reflecties over lijden, schuld en God’. Door de eeuwen heen heeft de ‘waarom’-vraag altijd geklonken en is er op verschillende manieren antwoord gegeven.

Op deze avond zullen we deze antwoorden verkennen en wegen en proberen hierin een weg te vinden. Van harte welkom in de Immanuëlkerk, inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur.

Geplaatst in archief.