Theologische Vorming Gemeenteleden

De TVG verzorgt een driejarige basiscursus theologie. Bent u geïnteresseerd in het ontstaan, tekstonderricht en -uitleg, achtergronden of allerlei aanvullende informatie van de bijbel, kom dan naar de informatieavond op 27 augustus 2018. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

U krijgt dan een indruk hoe het gaat op de cursus.

Basiscursus
Het is een cursus van 3 jaar, van september t/m mei (buitenschoolvakanties) en die kunt u volgen op maandagavond of dinsdagochtend, vanaf 3 resp. 4 september 2018. Er is geen vooropleiding of lidmaatschap van een kerk vereist. De vakken waarin wordt gedoceerd: elk jaar: oude en nieuwe testament en kerkgeschiedenis; 1 jaar: diaconaat, gemeenteopbouw, filosofie, rabbinica, spiritualiteit en 2 jaar: dogmatiek, pastoraat, liturgiek, ethiek en wereldgodsdiensten.

Belangstelling
De cursus is gericht op persoonlijke geestelijke vorming, maar ook als toerusting voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het docentenkorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Plaats en tijd
U bent 27 augustus welkom vanaf 19.15 uur in kerkgebouw “De Hoeksteen”, Rivierweg 15 in Capelle a/d IJssel. De toegang is gratis. Hier wordt ook de cursus gegeven.

Informatie en aanmelding
U kunt zich schriftelijk aanmelden of de cursusgids aanvragen bij mevr. M. Bezemer-Rietveld via e-mail: tvgrotterdam@online.nl. Mondelinge informatie is te verkrijgen bij mevr. M. Koole, tel: 0167-536671. U kunt ook de website: www.pkn.nl/tvg raadplegen.

Geplaatst in archief.