Theologische vorming gemeenteleden op 16 januari: ‘Dan draagt mij uw muziek’

Zingen is in alle tijden belangrijk en kenmerkend geweest voor de gelovigen. De aanbidding van de Allerhoogste, de dankbaarheid, maar ook de klacht, het smeekgebed: in allerlei toonaarden klinkt het lied, worden emoties verwoord, en waar woorden tekortschieten merk je inderdaad: dán draagt mij uw muziek.

Tijdens deze avond op dinsdag 16 januari in de kerkzaal van de Immanuëlkerk maken we een muzikale reis door de eeuwen, en volgen we de ontwikkeling van het kerklied op de voet. Dat is informatief, maar natuurlijk gaan we er ook bij zingen, met o.a. medewerking van Vincent van Delft. Van harte welkom, we beginnen 19.45 uur.

Geplaatst in archief.