Theologische vorming en verdieping, 1e avond op 12 november

Dit jaar wordt een drietal avonden georganiseerd over Bijbelse thema’s die nogal eens voor de nodige discussies hebben gezorgd. Op dinsdag 12 november is de eerste avond en die gaat over de leer van de uitverkiezing. In Romeinen 8: 29 lezen we bijvoorbeeld: ‘Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij van tevoren bestemd’, en dat heeft hier een positieve toespitsing, namelijk ‘om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’.

In Romeinen 9: 22 echter heeft Gods ‘bestemmingsplan’ een negatieve lading: ‘God heeft degenen…die Hij bestemd heeft voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat Hij zijn toorn ook wil tonen…’ Op deze avond willen we verschillende zienswijzen op deze teksten en de uitverkiezingsleer verkennen en daarmee tot een helderder verstaan komen. U bent welkom in de Immanuëlkerk, inloop vanaf 19.30 en we beginnen om 19.45 uur.

Andere avonden: 6 februari en 13 mei 2020, zie ook het bewaarnummer van Licht.

Geplaatst in archief.