Themabijeenkomst erediensten op dinsdag 14 november

Wat bent u? Kosmopoliet, opwaarts mobiel, moderne burger of nog iets anders? Ieder mens is uniek en tegelijkertijd deel van een groep. Wat zegt dan wie je bent over wat je zoekt in de eredienst op zondag en doordeweekse dagen? En hoe en waardoor komen mensen dan in beweging. Ongeacht leeftijd of achtergrond. Dit is in feite één van de belangrijkste thema’s waarover wij met elkaar in de gemeente moeten spreken. Want de gemeente is tenslotte geroepen om God te eren en lof toe te brengen in de eredienst. En het is de plaats bij uitstek waar we elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is er op 14 november om 19.30 in De Voorhof zoals beloofd de eerste bijeenkomst rondom het onderwerp ‘Erediensten, nu en in de toekomst. Belangrijk en niet om te missen.

Het is van groot belang dat de erediensten blijven aansluiten bij de huidige tijd, bij de geloofsbeleving van verschillende generaties, bij mensen van binnen en buiten de gemeente. Maar bereiken wij de mensen die wij voor ogen hebben eigenlijk wel of nog wel? Doel is niet alles opnieuw te doen, maar zaken opnieuw in balans te brengen. Belangrijk en onlosmakelijk uitgangspunt daarin is het belijden van onze gemeente, verwoord in missie en visie. Veelkleurigheid en ruimte voor elkaar zijn daarbij de kaders en de opdracht om één gemeente te kunnen zijn.

Groepen
Zijn er bepaalde groepen in de samenleving, in onze gemeente, die we niet bereiken? We stellen de vraag aan u en jou: ‘Wat wilt u zelf, waar wil jij zelf heen? Welke ideeën heb je, en hoe ziet u het?’ Welke mogelijkheden zie je en welke ruimte is nodig om daaraan tegemoet te komen? Zo werken we toe naar een aanbod van erediensten en andere bijeenkomsten waarin elk gemeentelid een plek vindt, en dat ook andere mensen aanspreekt. Dat heeft vele kanten, van praktische en organisatorische aard tot inhoud en vorm.

Meer informatie
De avond start met een korte inleiding op de maatschappelijke indeling in verschillende stromingen op basis van het Mentality onderzoek van Motivaction. Deze wordt door de PKN ook gebruikt om theologische stromingen, geloofsbeleving en behoeften te begrijpen. Dat is ook een basis om te leren kennen wat mensen nodig hebben rondom het thema erediensten. Na de inleiding gaan we ‘aan het werk’ met elkaar. Hoe dat merken we vanzelf. Doe ter voorbereiding de Mentality test op de website (Motivaction.nl). Onderzoek eens waar je uitkomt zodat je op de themabijeenkomst je zelf wellicht kunt herkennen. Maar allerbelangrijkste is dat u en jij er zijn. Want de avond gaat over ons allemaal, en over ieder van ons persoonlijk. We rekenen op jullie komst en input: 14 november 19.30u is er voor jou.

Geplaatst in archief.