Terugblik Gemeentevergadering

In de laatstgehouden gemeentevergadering (23 december j.l.) hebben de belijdende gemeenteleden kunnen stemmen over een mogelijk beroep op ds. Iwan de Graaf. We mogen terugkijken op een goede vergadering. Met respect voor ieders visie en positie is met elkaar van gedachten gewisseld over de totstandkoming van de kandidatuur en de plek die ds. De Graaf in Rijnsburg zou kunnen innemen. Uit de stemming bleek uiteindelijk dat wat betreft het werk als gemeentepredikant er op hem geen beroep zal worden uitgebracht. Vanzelfsprekend zal iedereen zo zijn gevoelens hebben bij deze uitkomst.

Het kan niet ontkend worden dat tijdens de gemeenteavond onrust en zorg naar voren zijn gebracht. Maar juist dan is het goed en noodzakelijk dat wij bij elkaar komen en in vrijheid vergaderen. U mag verwachten dat uw kerkenraad zich verbindt aan een ordelijke gang van zaken, open naar u verantwoording aflegt over de gang der dingen en in alle ruimte u hoort en ziet en antwoordt. Dat hoort bij uitstek te gebeuren in het midden van de gemeente. Zo kunnen we gedreven door de Geest werken aan een gemeenschap voor allen en werken aan verbinding met elkaar.

De kerkenraad is dankbaar dat de vruchten van deze avond verdere verbinding, verzoening en eensgezindheid mogen zijn. Zeker ook is er het nodige opbouwwerk te verrichten, zo bleek deze avond. Niet alleen naar buiten gericht, ook naar binnen toe, want alleen als wij ons eigen huis op orde hebben, dan zullen wij een verwarmende en missionaire gemeente kunnen zijn. De kerkenraad is zich bewust van deze opdracht, maar laten we ons allemaal bewust zijn van onze taak daarin. Onze grondhouding is daarin van levensbelang, een houding van liefde en verbondenheid.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.