Tasjesactie IWAK

Dit jaar worden er door de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk (IWAK) rond de kerst weer tasjes uitgedeeld aan de bewoners van het asielzoekerscentrum in Katwijk. Om deze actie tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig bij het vullen van de tasjes. Op zondag 10 december a.s. liggen de te vullen tasjes klaar in de diverse kerkgebouwen om mee te nemen. Op zondag 17 december a.s. kunt u de gevulde tasjes weer inleveren in de diverse kerkgebouwen. De tasjes zullen in de week erna worden uitgereikt in het asielzoekerscentrum. Bij de tasjes krijgt u ook een lijstje mee waarop de staat wat er in de tasjes gedaan mag worden. Het IWAK vraagt om uitsluitend de op het lijstje genoemde producten te doneren. Als u een persoonlijk kaartje of tekening zou willen toevoegen, dan wordt ook altijd zeer op prijs gesteld.

Heeft u geen mogelijkheid om een tasje te vullen en wilt u de actie toch financieel steunen? Ook dat is natuurlijk mogelijk. U kunt uw gift dan overmaken op: NL81RABO 0132300001 t.n.v. Stichting IWAK o.v.v. Tasjesactie IWAK.

Als Diaconie bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

Geplaatst in archief.