Stichting Jeugd en Samenleving (JES) zoekt vrijwilligers

Stichting Jeugd en Samenleving (JES) heeft vanuit de gemeente Katwijk de opdracht gekregen een bijdrage te leveren aan het vergroten van onderwijskansen van kinderen in Katwijk. Al 15 jaar zet Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) zich in voor gelijke kansen voor kinderen, in het onderwijs én in de samenleving. Want helaas groeien nog altijd niet alle kinderen op met evenveel kansen, de kloof tussen kansrijken en kansarmen wordt hierdoor steeds groter.

De recente coronacrisis heeft dit nog meer aan het licht gebracht: kinderen uit arme gezinnen, kinderen met laag opgeleide ouders of met ouders die weinig tot geen Nederlands spreken, liepen meer ontwikkelings-en onderwijsachterstanden op dan andere kinderen. JES gelooft dat alle kinderen en jongeren recht hebben op ontwikkeling, ongeacht waar hun wieg stond. Daarom zetten wij ons al jaren in voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Programma’s
Dit doen wij met ondersteunende programma’s voor kinderen van 0-18 jaar, uit gezinnen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Bij een aantal van onze programma’s leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage. Deze vrijwilligers zetten zich bijvoorbeeld in als voorlezer (VoorleesExpress) bij een gezin thuis, of als mentor voor leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school (School’s cool). Door het verschil te maken in het leven van een kind, wordt niet alleen een kind en zijn gezin geholpen, maar verrijkt de vrijwilliger ook zijn/haar eigen leefwereld.

Ondersteuning
JES is deze zomer samen met Welzijnskwartier en de Bibliotheek gestart met het uitvoeren van onze programma’s. We zien dat er veel behoefte is aan ondersteuning van kinderen en gezinnen, zeker in de Molenwijk en de Hoornes, de wijken waarin JES actief is.

Meer informatie
Voor meer informatie en de vrijwilligersvacatures verwijzen wij u naar onze website. Of beluister de podcast van RTV Katwijk over het werk van JES. Wij zijn ook te vinden op het platform DoemeeinKatwijk. Zie de volgende links voor de vacatures:
Voorlezen bij de VoorleesExpress.
Mentor worden bij School’s cool.

Geplaatst in archief.