Startavond gemeentegroeigroepen

Geloven doe je nooit in je eentje. Christelijk geloof leeft, beweegt, groeit en ontwikkelt zich binnen een gemeenschap: het lichaam van Christus. De eredienst is er om God de eer te brengen die Hem toekomt en om ons te voeden met Zijn Heilig Woord. De eredienst is niet de plek waar we met elkaar spreken over het geloof. Daar zijn de kringen voor. Daar is de rust en tijd om samen met Hem op te trekken in kleinere groepen waarin we elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. We zien in de kringen ook naar elkaar om.

De gemeentegroeigroepen spelen daarin een centrale rol. Het zijn de kringen waarin je een leven lang kan leren. Het komende jaar gaat het om ontmoetingen met Jezus. Jezus ziet je. Hij raakt je tot in het diepst van wie je bent. Hij roept je ook op om in Hem te blijven.

Nieuwsgierig?
Op 27 september om 20.00 uur is er een start- en instructieavond in de Voorhof. Zowel nieuwe leden als leden die al wat langer meedraaien zijn van harte welkom!

Geplaatst in archief.