Scriba gezocht

Bij het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente naar de Protestantse Gemeente Rijnsburg is er een nieuwe Kleine Kerkenraad geïnstalleerd. De Keuzecommissie heeft in het najaar van 2017 aan de gemeente gevraagd namen aan te dragen van personen die zij geschikt achtte om plaats te nemen in het nieuw te vormen kerkbestuur. Er zijn destijds veel namen aangeleverd en er zijn veel mooie gesprekken gevoerd. Dat heeft er in geresulteerd dat er in de afgelopen periode mensen zijn voorgedragen én benoemd.

Echter, de functie van scriba is helaas nog niet vervuld. Daarom doet de commissie ook op deze plek nogmaals een beroep op u als gemeente om namen aan te dragen van mensen die u geschikt acht voor deze functie. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar iemand vanuit voorheen de Hervormde Gemeente, met als tweede voorkeur een vrouw. Bij het vacature overzicht kunt u meer lezen over wat er van deze persoon wordt verwacht.

Voordrachten indienen
Voordracht kan worden gedaan door een berichtje te sturen naar keuzecommissie@protestantsrijnsburg.nl met daarin de naam en eventueel contactgegevens van de kandidaat. De Keuzecommissie heeft er alle vertrouwen in dat er iemand met de geschikte kwaliteiten voor deze functie beschikbaar is – hij of zij moet alleen nog worden gevonden. Helpt u mee zoeken?

Geplaatst in archief.