Samen bidden in De Voorhof

Elke zaterdag van 19.00-19.45 uur in zaal 6. Het wezen van gebed bestaat niet uit het vragen van dingen, maar in het openen van het hart voor God. Gebed is de voortdurende overgave aan God. Het is het verlangen naar God zelf, de schenker van het leven. Gebed is gemeenschap met God. We ontvangen van Hem, de Gever van alle gaven. We leven een leven in gezelschap met Hem. Bidden is Gods leven gevende Geest inademen. Dit zijn woorden van Sundar Singh, christen uit India. We wensen ieder gezegende vakantiedagen!

Geplaatst in nieuws.