Samen bidden in de Voorhof

Elke zaterdag van 19.00-19.45 uur in zaal 5. Na maanden online nu weer bidden in De Voorhof met 1.5 m afstand, mondkap en handgel. Ook is er nog steeds de mogelijkheid online aanwezig te zijn en mee te bidden, dan opgeven bij mariellevanakenvis@hotmail.com. De eerste christengemeente kwam voortdurend bijeen voor de maaltijd en voor de gebeden. Ze hadden dat dagelijkse contact met de hemel en elkaar nodig. Verlangen wij ook naar meer ontmoeting met Vader en Zoon door de Heilige Geest en het Woord? Gebed voor de zieken, de gemeente, onze predikanten, onze straat, Rijnsburg, jongeren, ouderen. Liefde voor elkaar, gebed voor land en regering, informateur. Deze week ook de dringende vraag van OPEN DOORS te bidden voor de gelovigen in het midden oosten, die lijden onder vervolging, gevangenschap, uitsluiting van onderwijs, werk, door familie verstoten. Als één lid lijd lijden allen mee, bidt mee dat de broers en zussen de hulp, genade en barmhartigheid ontvangen die ze zo nodig hebben. Ben je er weer zaterdag?! We hopen op veel bidders!

Geplaatst in nieuws.