Gebed in de binnenkamer, samen video bellend bidden

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer, in eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. U Heer kocht ons vrij, doet ons door uw Geest opstaan tot nieuwe mensen, schrijft door de Geest uw Woorden in onze harten. Vader, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede. Help ons U te aanbidden, Uw aangezicht veel meer te zoeken, te bidden voor elkaar, genezing van ziekte en gebrokenheid, liefde voor elkaar, vergeving voor dat wat niet goed was en pijn deed, in Jezus naam. Weer de aanmoediging om zoals de discipelen de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren voortdurend in gebed bijeen waren, ook wij ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest en minder van onszelf. In Nederland is elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren 24 uur gebed! Nog steeds kun ook nu meebidden op zaterdag via de telefoon, bel voor info 06-28263436 of 06-24694512.

Geplaatst in nieuws.