Ringavond woensdag 10 mei Noordwijk

Thema: Hoe gaan we als protestantse gemeente om met de joodse wortels van het christelijk geloof? Deze avond is bedoeld voor alle protestantse gemeenten binnen de ring Katwijk (rond Katwijk en Noordwijk), en vindt plaats in de Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk. Koffie staat klaar om 19.30 uur, de avond begint 20.00 uur. Omdat 10 mei valt tussen Pasen en Pinksteren zal Jan Wesseling, groot kenner van het Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel, ons gedurende 15 á 20 minuten meenemen naar de joodse bron van het christelijke Paasfeest en zal Heleen Pasma, gepokt en gemazeld in het geven van lezingen op het raakvlak Kerk&Israël, ons gedurende 15 á 20 minuten meenemen naar de joodse basis van het christelijke Pinksterfeest.

Vervolgens zullen we na een korte pauze ons in groepjes bezinnen op het beleid in onze eigen gemeente met betrekking tot de joodse wortels van het christelijk geloof, bijvoorbeeld vanuit de volgende vragen: 1. Hoe heeft u de lezingen van Jan Wesseling en Heleen Pasma ervaren? 2. Hoe is het in uw gemeente gesteld met de aandacht voor de joodse bronnen van het christelijk geloof in prediking en vorming en toerusting (leerhuis)? 3. Welk beleid is volgens u nodig om in uw gemeente voldoende aandacht te geven aan de joodse oorsprong van het christelijk geloof? Vooraf aanmelden is handig; graag bij ds. Simon Dingemanse, simondinge-manse@gmail.com. Het liefst vóór 6 mei! De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de regionale werkgroep Kerk&Israël Katwijk en Leiden die valt onder de classicale commissie Kerk&Israël Zuid-Holland Noord.

Geplaatst in archief.