Rijnsburgse Feestweek

In de Rijnsburgse feestweek is er op dinsdagavond 7 augustus weer een zomeravondzang in de Grote- of Laurentiuskerk.

Er zullen dit keer vele bekende en geliefde liederen gezongen worden.

Medewerking
Dick Durieux zal de samenzang op het orgel begeleiden. Jan-Willem de Winter, René de Mooij en Mark Prins bespelen de cornet. Rob Aarssen neemt het slagwerk en de pauken voor zijn rekening. Verbindende teksten en declamatie worden door Carolien van Egmond verzorgd.

Welkom
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met elkaar te zingen. De zangavond begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open. Toegang is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Open kerk Oegstgeesterweg
Zaterdag 11 augustus staan de deuren van de Eben Haëzer kerk aan de Oegstgeesterweg voor jong en oud open van 11.30 tot 14.30 uur. Er is een informatief programma over de stichting Friedensstimme. Voor de kinderen ie een springkussen. Iedereen is van harte welkom. Koffie, thee en limonade staan klaar.

Openluchtdienst
Zondag 12 augustus om 19.00 uur is er ter afsluiting van de feestweek, georganiseerd door de PKN Rijnsburg, voor de 23e keer een Openluchtdienst op het Burg. Koomansplein. Het thema is: “Laat heel de wereld het zien”. Medewerking wordt verleend door pastor Aline van der Marel-Vis en de muzikale begeleiding is in handen van het koperensemble van de Florabandorkesten. Komt allen!

Geplaatst in archief.