Rijnsburg Zingt!

Op vrijdag 13 januari a.s. is er weer een samenzang met orgel-begeleiding in de Immanuëlkerk. Iedereen die van zingen houdt is van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. En iedereen die van orgelspel houdt ook! Leo Ravensbergen (zie YouTube) zal de samenzang begeleiden en speelt ook een orgelsolo in de romantische stijl. Omdat er veel animo is voor de liederen uit de Johannes de Heer bundel en ook voor de Psalmen hebben we daaruit een mooi gevarieerd programma samengesteld, waarbij naar hartelust gezongen kan worden.

U/jij komt toch ook? Neem familie, vrienden, buren enz. mee. Hoe fijn is het om met elkaar te zingen ter ere van God?! Dus kom. Wees welkom! Arie Ravensbergen zal de avond begeleiden. D.w.z. hij gaat niet preken, maar de avond openen, aankondigen en afsluiten. De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 19.30 uur beginnen we. En de toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden, die na aftrek van de onkosten, bestemd is voor stichting “Woord en Daad”.

Geplaatst in archief.