Psalmenproject Alle 150

Het Bijbelboek met de meeste hoofdstukken is Psalmen. Al eeuwenlang worden er wereldwijd psalmen gezongen. Vaak komen daarbij niet álle psalmen aan bod. Daarom willen wij, studenten van Calvijnkring Leiden, samen met u, alle coupletten van de 150 psalmen zingen. Op die manier zien we de psalmen in hun context en leren we het verband van coupletten binnen een hele psalm beter begrijpen. U bent van harte uitgenodigd om (een gedeelte) met ons mee te zingen op D.V. 31 oktober, 1 en 2 november (19:00u-22.00u) en op 3 november de hele dag in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Leiderdorp (Hoofdstraat 73).

Met dit project willen wij ook het goede doel steunen door geld op te halen voor de Faculté Jean Calvin, een protestantse theologische faculteit in Aix-en-Provence, en de Werkgroep Vervolgde Kerk van de Gereformeerde Gemeente. U kunt voor dit doel een gift overmaken naar NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp o.v.v. Alle 150 of via bunq.me/psalmenprojectalle150. Tijdens het project wordt een collecte gehouden. Ook is het mogelijk om op zaterdag voor dit doel bij ons een lunch en/of avondmaaltijd te kopen. Hiervoor kunt u zich opgeven via psalmenprojectalle150@gmail.com. Daar kunt u ook met uw vragen terecht.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over dit project en de tijdsplanning: psalmenprojectalle150.wordpress.com, like ons op Facebook of volg ons op Instagram en Twitter. Wij hopen u te zien op 31 oktober, 1, 2 en 3 november 2018!

Geplaatst in archief.