Philadelphia Kerstviering

Ook dit jaar vieren wij weer Kerstfeest voor mensen met een beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden. Wij nodigen u daarom van harte uit op vrijdag 14 december in het Maranathacentrum aan de Poolster 2 in Rijnsoever te Katwijk.

De kerstdienst begint om 19.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Het kerstevangelie zal worden verteld door dominee D.M. Heikoop. Ineke van Duin zal een kerstverhaal vertellen.

Julian Jonker
Julian Jonker begeleidt de samenzang. De catechisanten zullen voor ons zingen en de Notenkrakers spelen een paar muziekstukjes uit hun repertoire. De collecte die tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd voor het werk van Sien regionale commissie Katwijk en omstreken. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of frisdrank te drinken. We hopen samen een gezegende avond te hebben en rekenen op uw komst.

Geplaatst in archief.