pastoraat

Wat is een gemeente groei groep?

Elke zondag komen gemeenteleden en gasten bij elkaar in de kerkgebouwen. Maar hoe zou het zijn als we elkaar ook ontmoeten in kleine groepen? Gewoon op een doordeweekse dag of avond en gewoon in de huiskamer ... Om de 2 a 3 weken bezoeken vele gemeenteleden in Rijnsburg bij iemand thuis een zogeheten Gemeente Groei Groep. Waar in de kerk de preek vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de huiskamer het onderlinge gesprek een centrale plaats in. Men komt bij elkaar in kleine groepen van vijf tot tien mensen. De avonden (er is trouwens ook een ochtendgroep) worden steeds geleid door een vaste gespreksleider (of leiders).

Waarom in de huiskamer?

De sfeer in de huiskamer is anders dan in de grotere kerkzaal. Waar in de kerk de prediking vaak een centrale plaats inneemt, neemt in de kring het onderlinge gesprek een centrale plaats in. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer dan je bent en niet (on-)geloviger dan je bent. Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van de bijbel en het geloof voor ons in deze tijd.

Wat wil men dan in zo'n Gemeente Groei Groep?

We willen in kleine groepen van minimaal 5 en maximaal 15 mensen samen komen. Daarbij kent de Gemeente Groei Groep (afkorting GGG) drie manieren van groeien:

  • Groeien in geloof: op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de bijbel ons vandaag te zeggen heeft. Dit seizoen gaan we aan de slag met het thema: 'Inburgeren in het Koninkrijk. Werken aan een getuigende levensstijl.' Vandaar het paspoort ...
  • Groeien in gemeenschap: we mogen God ontmoeten, maar ook elkaar! In een tijd van individualisme is het goed om met andere mensen te praten. Niet alleen over het weer, maar ook over je geloofsbeleving.
  • Groeien in getal: de GGG wil een open groep zijn: niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een open groep, waar iedereen welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven.

Hoe zit het bij ons in Rijnsburg?

In Rijnsburg draaien er binnen de Protestantse Gemeente Rijnsburg 25 Gemeente Groei Groepen. De ene groep doet dat één keer per twee weken, de andere groep één keer per drie weken, weer anderen komen maandelijks één keer samen. Dat wordt onderling afgestemd. De avonden (er is trouwens ook een ochtendgroep!) worden steeds geleid door een vaste gespreksleider (of leiders).

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig naar wat een groeigroep is? Of wil je gewoon wat meer informatie over groeigroepen? Kijk op www.ewv.nl/vorming/gemeente-groei-groepen of mail je vraag aan Richard Verhoef ( 071 - 40 17353) mrj.verhoef@gmail.com

Doelgroep: groei groep leden en belangstellenden
Locatie De Voorhof
Wanneer: Dinsdag 21 september voor de groeigroep leiding
Contactpersoon: Richard Verhoef
Email/Tel rverhoef@casema.nl 071 401 73 53

Laatste wijziging: 7 september 2021

Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijk moment. De liefde viert feest en als gemeente delen we in deze feestvreugde. We geloven dat we God mogen betrekken bij deze vreugde.

Huwelijksjubileum

Een huwelijksjubileum is een bijzonder moment in een relatie. Reden om met dankbaarheid terug te kijken. Als kerk tonen we graag onze betrokkenheid en misschien is het een goed idee om deze dankbaarheid ook een plaats te laten geven in de gebeden op zondag? Neem daarom gerust contact op met de wijkpredikant.

Geboorte

De geboorte van een kind is veelal reden tot blijdschap. Als kerken delen we graag in deze blijdschap. Natuurlijk is de geboorte van een kind ook een aanleiding om na te denken over de waarde van de doop. De wijkpredikant en de ouderlingen zullen zeker een bezoek brengen en dit te sprake brengen. Ouders worden dan ook gevraagd om een geboortekaartje te sturen naar de wijkpredikant en de ouderlingen

Ook niet-leden mogen een beroep doen op onze predikanten en pastors. Zij staan u graag te woord. Contactgegevens van onze predikanten en pastores

Ziek zijn is ingrijpend. Alles wordt anders. Vertrouwen wordt tot wantrouwen. Zekerheid tot onzekerheid. Machteloosheid komt naar boven. Vragen blijven onbeantwoord. In dit proces proberen we als gemeente van Jezus Christus elkaar nabij en tot steun te zijn. Bezoeken, gesprekken, voorbeden en warme aandacht zijn de bakens op deze weg. We verlangen ernaar dat gemeenteleden hun verantwoordelijkheid voor elkaar handen en voeten zullen geven. Daarnaast willen predikanten en ouderlingen aanwezig zijn en hulp bieden. Neem vooral contact met hen op!

Ook niet-leden mogen een beroep doen op onze predikanten en pastors. Zij staan u graag te woord. Contactgegevens van onze predikanten en pastores

De kwetsbaarheid en de gebrokenheid van het leven ervaren we bij het overlijden van mensen die ons lief en dierbaar zijn. Bitterheid en verdriet voeren al snel de boventoon. Er zijn vragen in overvloed. Te midden van het verdriet willen predikanten en ouderlingen aanwezig zijn en samen met de familie optrekken: Op zoek naar troost en hulp. U kunt altijd een beroep op hen doen.

Ook niet-leden mogen een beroep doen op onze predikanten en pastors. Zij staan u graag te woord. Contactgegevens van onze predikanten en pastores

Er zijn vragen in overvloed. Als mensen worden we geconfronteerd met diepe levensvragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Het geeft een gevoel van opluchting om daar over door te praten. Soms zijn er antwoorden, soms ook niet. Maar altijd is het waardevol om met elkaar te delen en om met elkaar Gods weg te zoeken. U kunt in dit alles een beroep doen op predikanten en ouderlingen.
De praktijk wijst uit dat de groeigroepen ook met dit soort vragen bezig zijn. Misschien is het een overweging waard om mee te gaan doen? Wat zou het daarnaast fijn zijn als er mensen om u heen staan die samen met u willen optrekken. Een opdracht voor ons allemaal!

Ook niet-leden mogen een beroep doen op onze predikanten en pastors. Zij staan u graag te woord. Contactgegevens van onze predikanten en pastores

Mochten in uw of jouw leven zorgen of moeiten zijn dan is er op vrijdagmorgen gelegenheid om gebed te ontvangen. Zo heeft ieder mens weleens hulp nodig in de onzichtbare moeiten van het leven: verdriet, ziekte, depressie, tegenslagen en ook de dood. Op alle gebieden kan God uw Beschermer en Helper zijn, ook al zie je Hem niet altijd. We merken dat het de mensen die al komen zo goed doet wanneer er een luisterend oor en gebed is. U mag ook met iemand komen of iemand meenemen.

Doelgroep: Iedereen
Locatie Burg. Meijboomstraat 2
data Wekelijks op vrijdagmorgen op afspraak
Contactpersoon: Ds. Arenda Haasnoot
Email/Tel gebedrijnsburg@gmail.com Tel: 06 30 77 70 22

Laatste wijziging: 19 april 2018

Doelgroep: Ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers
Locatie De Voorhof
Wanneer: Najaar 2021 - twee bijeenkomsten o.l.v. een pastor
Contactpersoon: Kees Kromhout (taakgroep Vorming en Toerusting)
Email/Tel kkromhout@gmail.com

Laatste wijziging: 7 september 2021