Overzicht Covid Maatregelen

Overzicht Covid Maatregelen Protestantse Gemeente Rijnsburg

Periode vanaf 15 januari tot 25 januari 2022

Toelichting
Dit document bevat het actuele overzicht van de geldende Covid Maatregelen van de Protestantse
Gemeente Rijnsburg. Deze maatregelen gelden tot 25 januari of zoveel eerder of later als zal worden
afgekondigd.

Verantwoording
Het kabinet heeft de eerste voorzichtige stappen om te samenleving weer te openen gezet, na opnieuw een lock down van enkele weken. De samenleving smacht naar meer ruimte om te kunnen leven en dat geldt ook voor onze gemeente. Onze gemeente bevindt zich daarbij in een belangrijke fase van opbouw.

Ter verantwoording zij eerst en vooral nogmaals vermeld dat de erediensten en het omzien naar elkaar belangrijke uitgangspunten zijn in alle afwegingen en besluiten. Daarbij is de plaatselijke gemeente zelf verantwoordelijk voor de besluiten maar wenst het moderamen ook de verplichtingen en de adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland te volgen voor zover deze de gemeenteopbouw niet wezenlijk in de weg staan. Verder blijft het moderamen terughoudend in het opzoeken van de grens van het toegestane, onder meer op grond van grondwettelijke vrijheden en interpretatie.

De herziene maatregelen voor de gemeente zijn een vertaling van de versoepelingen door de Rijksoverheid en kenmerken zich net zo door de zoektocht naar meer mogelijkheden voor de gemeente en haar leden. Ter bevordering van deze gemeenteopbouw kan het nodig zijn dat gesprek en samenkomen fysiek plaatsvinden. Het moderamen kijkt daarom met een open en coulante houding naar deze behoefte tot fysiek bijeenkomen. Het is wel zaak altijd een zorgvuldige afweging te maken. Let daarbij op de basismaatregelen en neem deze in acht.

Samenvatting versoepelingen

 • In lijn met de nog voortdurende sluiting van de horeca en de cultuursector blijven de beperkingen ten aanzien van de erediensten nog even bestaan. Maar het moderamen wil ook benadrukken dat bezoekers van harte welkom zijn, dat er in de erediensten ruimte is en dat er meestal nog plaatsen beschikbaar zijn.
 • Rondom de erediensten worden zondagsschool, kindernevendienst en oppas hervat.
 • De activiteiten voor jongeren onder 18 kunnen eveneens voorzichtig worden opgepakt.
 • De oefenavonden van koren, zanggroepen of andere culturele uitingen worden hervat.
 • Indien gewenst en noodzakelijk, is er ruimte om fysiek bijeen te komen voor vergadering en overleg.
 • Volg altijd de actuele basisregels.

Actuele Maatregelen voor de Protestantse Gemeente Rijnsburg

1.   Erediensten

 • De erediensten worden in principe volgens het rooster en op de reguliere tijden gehouden. Uitzonderingen daarop zijn hieronder vermeld.
 • De erediensten zijn beperkt toegankelijk. Bezoekers zijn welkom in de kerkgebouwen. Er wordt uitgegaan van 50 tot 75 bezoekers, met inachtneming van de anderhalve meter regel. Dit geldt voor alle erediensten in De Voorhof, de Immanuelkerk en de Grote Kerk.
 • Voor alle diensten dient te worden gereserveerd. Dat kan via Eventbrite, de telefoonnummers 06 2380 4188 en 06 2386 4895, of per email pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Eventbrite kan ook worden bereikt via de knop op homepage van deze website.
 • Diensten kunnen online worden gevolgd.
 • In erediensten wordt in beginsel anderhalve meter afstand aangehouden tussen huishoudens.
 • In de diensten zijn Kindernevendienst, Zondagsschool en Oppasdienst beschikbaar volgens het reguliere rooster. Dat verschilt overigens per dienst.
 • Kosters, diakenen en vrijwilligers werken samen om de plaatsverdeling in goede banen te leiden.
 • Aantal dopelingen maximaal 3 per doopdienst. Desgewenst zullen extra doopdiensten worden gehouden.
 • Geen koffiedrinken vooraf of na de diensten.
 • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing, vanaf 13 jaar.
 • Alle reguliere erediensten vinden op de gebruikelijke tijdstippen plaats.

2.   Kerkelijke en andere activiteiten

 • Bij de diverse activiteiten is anderhalve meter het uitgangspunt.
 • Het jeugdwerk mag worden hervat.
 • De activiteiten kunnen doorgang vinden onder de volgende voorwaarden:
  • - Alle deelnemers hebben een zitplaats.
  • - Er wordt onderling 1,5 m afstand gehouden.
  • - De overige basisregels
 • Kerkelijke vergaderingen worden online gehouden. Fysiek bijeenkomen ter vergadering is mogelijk indien dat van zwaarwegend belang is voor de gemeente en de gemeenteopbouw. Het oordeel daarover zal de vergadering zelf maken.
 • Repetities van koren en andere culturele uitingen zijn mogelijk. Deze vallen niet onder de kerkelijke activiteiten (CTB daarom verplicht).
 • Koffie/Thee schenken is mogelijk.

3.   Horeca-activiteiten

 • Horeca-activiteiten in de gebouwen, zoals verjaardagen, borrels en feesten zijn niet mogelijk.

4.   Basismaatregelen

 • Alle basisregels van rijkswege afgekondigd zijn van kracht.
 • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing. De mondkapjesplicht geldt vanaf 13 jaar. Bij jeugdwerk geldt de plicht vanaf groep 8. Voor de jongere groepen wordt een mondkapje geadviseerd.
 • Ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers worden verzocht (regelmatig – 2 x week) een zelftest te doen bij bezoekwerk.

5.   Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig

 • Van toepassing waar het de voorschriften van de Rijksoverheid betreft.
 • Nodig voor culturele uitingen, zoals de repetities van de koren, concerten en voorstellingen.
 • Nodig voor horeca-activiteiten, zoals het vieren van feestjes en verjaardagen in de zalen van Het Centrum en De Voorhof.
 • Bij binnenkomst CTB gereed houden
 • Wees begripvol voor het feit dat om dit bewijs wordt gevraagd.

6.   Corona Toegangsbewijs niet nodig

 • Erediensten, kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, seniorenbijeenkomsten, gemeentevergaderingen of andere vergaderingen.

7.   Overige activiteiten

 • Bovenstaand overzicht geeft de richtlijnen aan voor de activiteiten, voor zover deze niet genoemd zijn of onder bovenstaande geschaard kunnen worden. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met beheerders en/of het moderamen.

Houdt de informatie op website en contact in de gaten.

Het moderamen
Protestantse Gemeente Rijnsburg

Geplaatst in nieuws.