Overzicht Covid Maatregelen

Naar aanleiding van de versoepelingen die het kabinet op 25 januari heeft afgekondigd, is er door het moderamen het volgende besloten:

  1. De erediensten zijn vrij toegankelijk, wel met een maximumaantal bezoekers en met verplichte reservering. Voor de Voorhof geldt een maximum van 150 zitplaatsen, voor de Grote Kerk 275 zitplaatsen en voor de Immanuëlkerk 350 zitplaatsen. Reserveren kan via Eventbrite, de telefoonnummers 06 2380 4188 en 06 2386 4895, of per email pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Eventbrite kan ook worden bereikt via de link op de website van de gemeente. Na drie weken wordt geevalueerd of vooraf reserveren kan komen te vervallen. Reserveren is over het algemeen tot kort voor aanvang nog mogelijk. In beginsel wordt 1,5 meter afstand aangehouden tussen huishoudens.
  2. Kindernevendienst, zondagsschool en oppas zijn beschikbaar volgens het gewone rooster.
  3. Aantal dopelingen per dienst is maximaal drie, waarbij voor direct betrokkenen 20 gereserveerde zitplaatsen beschikbaar zijn.
  4. Koffiedrinken vooraf of na de dienst is weer mogelijk, met inachtneming van de afstandsregels.
  5. Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing, vanaf 13 jaar.
  6. Alle kerkelijke activiteiten zijn weer mogelijk, met inachtneming van de basisregels en geldende beperkingen in aantallen bezoekers. ‘Koffie’-drinken is toegestaan. De eindtijd van 22.00 uur geldt niet voor kerkelijke vergaderingen.
  7. Het jeugdwerk mag worden hervat.
  8. Horeca-activiteiten zijn mogelijk tot uiterlijk 22.00 uur.
  9. Repetities van koren en andere culturele uitingen zijn mogelijk. Deze vallen niet onder de kerkelijke activiteiten (Coronatoegangsbewijs is daarom verplicht).
Geplaatst in archief.