ouderen

Op dinsdagochtend 21 september 2021 start om 9.30 uur in de Voorhof weer de Crea-ochtend. Een initiatief van de Protestantse Gemeente Rijnsburg die gratis toegankelijk is voor volwassenen van alle leeftijden. Iedere 2e en 4e dinsdagochtend van de maand wordt een Crea-ochtend gehouden van 09.30 tot 11.30 uur. Er worden kaarten geknipt, kleine schilderijtjes gemaakt, je kan breien, haken en borduren. Je kan eventueel je eigen werkstuk meenemen en dat afmaken op de club. Maar je kan ook materiaal gebruiken die wij via inzameling hebben gekregen. Het is de bedoeling dat we de spullen die we maken via diverse kanalen gaan verkopen. De opbrengst is voor het goede doel dat jaarlijks door de PKN-gemeente wordt vastgesteld. De bedoeling van deze ochtend is om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en ondertussen iets leuks te maken voor een goed doel. Hierbij van harte uitgenodigd!

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Dinsdag 21 september, 9.30 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersonen: Annie Noort en Bertie de Vries
Tel/email c.p.noort@tele2.nl 071 301 69 62 cockenbertie@casema.nl 071 402 54 64

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Met ingang van 16 september 2021 gaan voor jong en oud de maandelijkse inloopochtenden weer van start. De inloopochtend worden gehouden in de Voorhof. Bent u oppasopa of oma, kom eens kijken en breng gerust de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is ruim aanwezig. Het team van gastvrouwen en gastheren, vinden het fijn om ook U/jij te mogen begroeten. De ochtenden worden gehouden in de voorzaal van de Voorhof langs de Vliet. De zaal is rolstoel/rollator toegankelijk. Meer weten? Bel Cock Slager, 402 29 66.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: De Voorhof
Startdatum: Donderdag 16 september, vanaf 09.30 uur
Overige data: Zie gemeente agenda
Contactpersoon: Cock Slager
Tel/email caslager@ziggo.nl, 071 402 29 66

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

De Verhalenvangers zijn u misschien al bekend maar nog niet in verband met de Ouderenwerkgroep. De Verhalenvangers zijn al jaren bezig om verhalen van vroeger vast te leggen op film en willen dit graag aan u vertonen in ochtendvullende bijeenkomsten. Van harte welkom om in woord en beeld onze eigen geschiedenis te vertellen.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: Immanuëlkerk
Startdatum: Elke 2e en 4e donderdagochtend van de maand, vanaf 23 september, inloop 9.30 uur, start 10.00 uur

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

De vrouwenclub ‘Bethel’, voorheen de Hervormde vrouwenclub, is opgericht in 1969. We komen dertien woensdagavonden, om de week, bij elkaar. Na gebed, een lied, de inleiding van één van de bestuursleden en koffie volgt er altijd een zeer gevarieerd programma: creatief bezig zijn, een spreker, een spel, Bijbelstudie of een demonstratie. Rond 22.00 uur worden de avonden afgesloten. Momenteel hebben wij negenendertig leden, maar natuurlijk is iedereen welkom. Bent u nieuwsgierig, kom een keertje kijken! We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar.

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg en omstreken
Locatie De Voorhof
Clubavonden: Om de week op woensdagavond, 20.00 uur
Contactpersoon: Corry de Mooij
Email/Tel corrydemooij@gmail.com (071) 402 27 87

Laatste wijziging: 9 augustus 2018

Welkom op de Alpha-cursus

Op de Alpha-cursus maakt men als groep wekelijks kennis met het christelijk geloof. De cursus start met een gezellige maaltijd. De cursisten leren andere deelnemers en de cursusleiding zo op een informele manier kennen. Na het eten wordt er geluisterd naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat men in kleine groepjes door. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen dus geen vraag is te gek. Ook is deze cursus waardevol om de basics in het geloof op te frissen. Geïnteresseerd? Kom dan eerst naar een start- of informatiebijeenkomst en kijk zelf of het iets is. De cursus is vrijblijvend en gratis, waar een kleine bijdrage in de onkosten op prijs wordt gesteld.

Al ruim 20 jaar in Nederland

De Alpha-cursus is al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 325.000.

Meer informatie: www.alpharijnsburg.nl

Avond Alpha vanaf 20 september 2021 iedere maandag- of dinsdagavond van 18:30 uur tot 21:30 uur. Deze cursus heeft geen speciale doelgroep en is zowel voor mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 20 jaar tot 99+, zodat er altijd een gezellige mix ontstaat. Waar: De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 2a te Rijnsburg. Contactpersoon: Esther van Rijn, tel: 06 23 83 77 42, e-mail: esthervanrijn80@gmail.com

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

Onze vrouwengespreksgroep begint altijd met koffie of thee. We behandelen een onderwerp uit het blad ‘In Gesprek’. Eén van de leden leest het onderwerp voor. Na de pauze bespreken we het met elkaar. We hebben een gezellige groep en delen lief en leed met elkaar. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Doelgroep: Alle dames uit Rijnsburg
Locatie Consistorie Immanuelkerk
Startdatum: Maandagmiddag, 14.30 uur
Contactpersoon: Lyda van Delft-Noort
Email/Tel bram.vandelft@casema.nl (071) 402 04 24

Laatste wijziging: 16 september 2017

Wat wil dat zeggen, niets meer of minder dan leven met God, en dat heeft training nodig; als je bepaalde ledematen nooit gebruikt zullen ze op den duur dienst weigeren, lichamelijke training is dus nodig. Belangrijker echter is de training in het leven met God, je lichaam kun je een tijd lang in conditie houden, maar er komt een keer een eind aan, je leven met God houdt nooit op, dat gaat altijd door, dwars door de dood heen zelfs, alleen, het vraagt ook veel training hier en nu, om straks dat leven met God in volmaaktheid te kunnen en te mogen beleven. Als gespreksgroep "Calvijn", proberen wij ons te oefenen in die Godsvrucht, en U kunt ons, en ook U zelf daarbij helpen door mee te doen, de opdracht uitvoeren die Timoteüs ons geeft. Wij beginnen met de oefening op 2 oktober aan het 94e seizoen als gespreksgroep in een zaal in de Immanuëlkerk en dan vervolgens om de 2 weken, nadere gegevens vind U steeds in contact. Broeders/zusters/jongeren/ouderen, U allen bent van harte welkom met ons Godsvruchtig bezig te zijn tot lof en prijs van Zijn grote naam.

Doelgroep: Mannen en vrouwen
Locatie Immanuelkerk
Eerste clubavond: Dinsdag 2 oktober, 19.30 uur
Contactpersoon: Jan Noort
Email/Tel vofnrt@casema.nl 06 30 39 24 41

Laatste wijziging: 10 augustus 2018

Doelgroep: Mannen
Locatie De Herberg te Valkenburg / Plekzat in de Koestraat
Wanneer: Vanaf de eerste zaterdag in oktober van 8.00 uur tot 10.00 uur
Contactpersoon: Bram Haasbroek
Email/Tel bramhaasbroek@gmail.com 06 24 16 82 30

Laatste wijziging: 7 september 2021

Jeruël is een mannenzanggroep die zingend het evangelie brengt. Wij treden regelmatig op in kerkdiensten, verzorgings- en verpleegtehuizen en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ons repertoire bestaat uit liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen. Wij repeteren eenmaal in de twee weken op vrijdagavond in de kapel van de Wilbert onder leiding van dirigent Maarten Verhoef en organist Johan Haasnoot. Heeft u zin om te zingen en wilt u een keer meedoen met de Mannenzanggroep JeruëI? Kom dan op een vrijdagavond langs zodat u de warme sfeer kunt voelen. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Mannen die van zingen houden
Locatie Dorpskerk, Kerklaan 12, Valkenburg
Oefenavond: Vrijdag 4 september van 19.30 - 21.30 uur (om de 14 dagen repetitie tot eind juni 2022)
Contactpersoon: Dick Schoneveld
Email/Tel dickschoneveld@ziggo.nl (071) 402 42 22 of 06 53 40 68 72
website: www.jeruelmannen.nl

laatste aanpassing: 25 augustus 2021

Op maandagavond 4 oktober 2021 start een nieuw seizoen van Bijbelstudievereniging Timotheüs. We behandelen onderwerpen van uiteenlopende aard, actueel met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij. Het concept van studie en discussie voldoet nog steeds prima en past uitstekend in de kerk van nu die gelegenheid wil geven aan verdieping en groei. We komen eenmaal per veertien dagen op maandagavond om 20.00 uur bijeen in de zaal van de Petrakerk. Probeer eens een keer tijd vrij te maken om, zonder verdere verplichting, een avond mee te maken. Wellicht bevalt het en spreekt het u/jou aan!

Doelgroep: Gemeenteleden
Locatie De Voorhof, zaal 7
Wanneer: Start op 4 oktober 2021 - 1x per 2 weken op maandagavond, zie gemeente agenda
Contactpersoon: IJsbrand van Tilburg
Email/Tel ij.vantilburg@wheemskerk.nl 06 22 48 49 95

Laatste wijziging: 6 september 2021

De PCOB afdeling Rijnsburg-Valkenburg is in 1986 opgericht. Maandelijks komen er zo’n 175 - 185 leden bijeen voor een contactmiddag in de grote zaal van “De Voorhof” in Rijnsburg. De onderwerpen voor deze middagen zijn heel ontspannend en divers. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge contacten. De onderwerpen en programma’s op deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld educatief, informatief of ontspannend zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden van januari t/m mei en van september t/m december op de tweede woensdag van de maand van 14.30 - 16.30 uur. Alleen in september is dat op de eerste woensdag. In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Doelgroep: Senioren in Rijnsburg vanaf 55 jaar
Locatie De Voorhof
Wanneer: Elke tweede woensdagmiddag van de maand in De Voorhof om 14.30 uur. Het nieuwe seizoen start op woensdag 1 september 2021.
Contactpersoon: Tineke van Delft
Email/Tel tinekevandelft@casema.nl, 403 41 60 of 06 21 52 07 10
Website en programma: www.pcobrijnsburg.nl

Laatste wijziging: 25 augustus 2021

dec
7
di
Zanguurtje @ Voorhof
dec 7 @ 10:00
Bijbelstudiemiddag @ Immanuelkerk
dec 7 @ 13:45

Onder de gegeven omstandigheden kunnen de middagactiviteiten doorgang vinden. We zoeken wel de ruimte op, daarom zijn de bijeenkomsten van 7 en 21 december gepland in zaal 1 van de Immanuëlkerk. Zoals steeds: inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 13.45 uur. We lezen met elkaar verder in de Romeinenbrief, vanaf hoofdstuk 2: 17. Ds. Pieter van der Ende.

dec
8
wo
Protestants Christelijke Ouderen Bond @ Voorhof
dec 8 @ 14:30

Contactpersoon: Tineke van Delft (tinekevandelft@casema.nl, 071-4034160 / 06-21520710).

dec
21
di
Bijbelstudiemiddag @ Immanuelkerk
dec 21 @ 13:45

Onder de gegeven omstandigheden kunnen de middagactiviteiten doorgang vinden. We zoeken wel de ruimte op, daarom zijn de bijeenkomsten van 7 en 21 december gepland in zaal 1 van de Immanuëlkerk. Zoals steeds: inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 13.45 uur. We lezen met elkaar verder in de Romeinenbrief, vanaf hoofdstuk 2: 17. Ds. Pieter van der Ende.