Ouderen zangmiddag op vrijdag 25 mei in de Nieuwe Kerk te Katwijk

Evenals voorgaande jaren hoopt het Christelijk Gemengd Koor Immanuël uit Katwijk weer een zangmiddag voor de ouderen te organiseren in de Nieuwe Kerk te Katwijk. Deze zangmiddag wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Voorgaande jaren werd deze middag als heel fijn ervaren door de ouderen maar ook door de koorleden. Doordat de ouderen uit de tehuizen grotendeels niet meer naar de kerk kunnen is dit een bijzondere ervaring , om met elkaar weer liederen te zinden tot Lof en Eer van God. Het wordt dit jaar een bijzondere middag omdat het vijf jaar geleden is dat het koor met deze zangmiddag is begonnen.

Immanuëlkoor
Dit is dan ook de reden dat het Immanuëlkoor, samen met de activiteitenbegeleiders van de diverse tehuizen, dit jaar weer een zangmiddag voor onze ouderen willen organiseren. De ouderen uit de tehuizen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Lisse worden door veel vrijwilligers naar de kerk begeleid. Het Immanuëlkoor zal ook enkele liederen zingen en de samenzang wordt begeleid door Peter Burger, dirigent van het koor. Ook zal er een korte meditatie verzorgd worden door Prop. M. van Rijn, het orgel wordt bespeeld door Bert Roest uit Ermelo.

Datum: vrijdag 25 mei 2018
Tijd: 15:00 uur tot 16:00 uur
Plaats: Nieuwe Kerk aan de Voorstraat te Katwijk

Geplaatst in archief.