oudere items

 • Ontmoeting met ds. Gert en Rieneke van de Pol op maandag 6 juli
  Per 1 juli mogen wij weer met meer mensen bijeenkomen. We zouden u daarom graag opnieuw uitnodigen voor een ontmoeting. Gert en Rieneke verblijven momenteel nog steeds in Nederland. Een mooie gelegenheid voor hen om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
 • Groentje: bijen
  Het gaat niet goed met de bijen. Misschien ben je geen fan van de bij, maar het is een heel nuttig dier. Ruim 3/4 van onze landbouwproducten is van hen afhankelijk, omdat zij zorgen voor de broodnodige bestuiving – en daarmee voortplanting. Help de bijen door
 • Weer naar de kerk
  Vanaf 1 juli zullen er naar verwachting weer kerkdiensten worden georganiseerd in de kerkgebouwen met maximaal 100 bezoekers. Daarvoor wordt een online reserveringssysteem opgezet. Voor het wekelijkse administratieve deel zoeken we nu enkele enthousiaste vrijwilligers
 • Groentje: plastic
  Er is steeds meer over bekend: plastic in het milieu verdwijnt nooit vanzelf, want het wordt niet afgebroken, nooit! In hele kleine delen komt het in onze voedselketen terecht. Wat kan ik doen? Kiezen voor afbreekbaar verpakkingsmateriaal zoals papier of karton. Zo
 • Groentje: Jacqueline Bloemhof
  Vrijdagavond 5 juni is Jacqueline Bloemhof overleden in de leeftijd van 51 jaar. Jacqueline is 2 jaar geleden in Rijnsburg komen wonen, dicht bij haar geboorteplaats Katwijk, omdat ze haar baan als hoogleraar aan de universiteit van Wageningen moest opgeven. Ze vond
 • Nieuwsbrief diaconie 3-2020
  De diaconale nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: De gevolgen van de Coronacrisis voor de Diaconie: de kaartenactie, bloemen voor gezinsvervangende tehuizen, inkomsten De inzameling voor De Voedselbank en luiers voor Kosovo op 23 mei j.l. Voorbereiding
 • Ds. Vroomans neemt beroep aan
  Dinsdagavond 9 juni is door een delegatie van onze gemeente het beroep uitgebracht aan dominee Arnold Vroomans en hij heeft ons niet lang in spanning gelaten, maar het beroep direct (en met vreugde) aangenomen. Wat een zegen voor onze gemeente! Dit zal betekenen dat
 • Stemming over beroep op ds. Vroomans
  Na het tellen van de stemmen is de uitslag van de gemeentevergadering om een beroep op ds. Arnold Vroomans uit te brengen als volgt: uitgebrachte geldige stemmen 803 waarvan 793 vóór 5 tegen de overige waren blanco Dus ca. 99,4% voorstemmers, een prachtige uitslag! Als
 • Gevolgde procedure beroep op Ds. Vroomans te Delft
  Op 28 mei is een gemeentevergadering gehouden over het voorgenomen beroep dat zal worden uitgebracht op Ds. Arnold Vroomans in de vacature Westerhaghe & De Hoek. Alle belijdende leden van onze gemeente hebben tevoren een uitnodiging ontvangen alsmede informatie
 • Groentje: Bonhoeffer
  De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (op bevel van Hitler geëxecuteerd) schreef in zijn boek Navolging: ‘Wat voor God duur is, kan voor ons niet goedkoop zijn.’ Hij doelde daarbij op genade. Dit gaat echter ook op voor de wereld waarin wij leven en voor
 • Examens
  Hoe zijn, ondanks de coronaperikelen, de eindresultaten voor de jeugd in de examenklassen? Kent u iemand die dit schooljaar in het eindexamen jaar van de middelbare school zit, laat dit dan weten aan de jeugdouderlingen! We komen de jongeren graag feliciteren. Dit kan
 • Groentje: Zero Waste Koken
  Leestip: Zero Waste Koken (Geen Restjes–Heerlijk eten (2019)) van Florence-Lea Siry. Altijd al eens willen koken met wat er nog in de koelkast en de keukenkastjes rondzwerft? Dan geeft dit boek leuke ideeën met snelle, toegankelijke en betaalbare recepten. Zo kun je
 • Groentje: plastic
  Is u ook al eens opgevallen hoeveel plastic er wordt gebruikt? Leestip: Het Zero Waste Project (2018) van de zussen Nicky en Jessie Kroon. Deze jonge vrouwen besloten vijf jaar terug als experiment een maand zonder plastic afval te leven. Dat bleek een te lastige
 • Jeugdproject 2020 – 2021
  Elk jaar wordt er door de jeugd van de gemeente gespaard voor een project. Dit seizoen wordt gespaard voor Stichting Manneka en eerdere jaren voor Stichting Labourward, Pan de vida, het Huisgezin en Vluchtelingenkampen. Deze projecten worden aangedragen door
 • Heruitzending zomeravondzang op Koningsdag
  Koningsdag 2020 is vanwege de Corona-crisis anders dan anders. We worden geacht Koningsdag thuis te vieren, een “woningdag” dus. Het leek ons daarom leuk om de zomer-avondzang van 6 augustus 2019 opnieuw vanuit de Grote Kerk uit te zenden via de KerkTV
 • De Zendingscommissie vraagt uw hulp!
  Half mei staat de jaarlijkse actie van de zending gepland. In de huidige situatie kunnen de enveloppen met acceptgiro’s helaas niet door de gemeenteleden vanuit de kerken worden meegenomen en rondgebracht. Daarom doen wij een oproep. Wilt u meehelpen om een of meerdere
 • Groentje: corona crisis
  De corona crisis laat de nadelen zien van een wereldeconomie die gedreven wordt door de vraag naar de goedkoopste productie. Hierdoor wordt er veel (onnodig) met producten over de aardbol gesleept. Zo exporteert Nederland producten naar het buitenland om ze vervolgens
 • Groentje: reikhalzend verlangen
  Romeinen 8 is een veelgelezen Schriftgedeelte in deze tijd. Ik werd getroffen door vers 19-23: met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God… Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood
 • Groentje: genieten van genoeg
  Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van… minder? In deze crisistijd en 40-dagen tijd is het goed om stil te staan bij hoe je omgaat met zorgen, met je geld en bezit. Hoe kijk je naar
 • Enquête Kerk voor de Toekomst
  Onze kerkenraad heeft besloten te laten onderzoeken wat er nodig is om voor de komende 15 tot 20 jaar voorzieningen in de gebouwen te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen uitvoeren. De eerste vraag daarbij is hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet.