oudere items

 • Diensten van 22 maart 2020 terugkijken?
  Op 22 maart zijn in de Grote Kerk twee diensten gevierd. In de eerste dienst ging ds. Pieter van der Ende voor, muzikale medewerking werd verleend door Sietse Strating en het combo met onder anderen Leontine van Dijk en Joska van Zuijlen. In de tweede (studie)dienst
 • Maatregelen i.v.m. coronavirus
  Kerkdiensten op zondag 22 maart via KerkTV De ordes van dienst vind u hier: 09:30 ochtenddienst – ds. P.J. van de Ende 17:00 studiedienst – ds. A. Haasnoot Communicatie PGR in Coronatijd Voor berichtgeving over onze gemeente en de gevolgen van de
 • Groentje: aarde op adem
  Onlangs verschenen er satellietfoto’s van China van vóór de uitbraak van het virus en van half februari, toen vele industriële activiteiten waren stilgelegd. Het verschil in vervuiling was opmerkelijk groot. Er werd al opgemerkt dat het virus voor elkaar krijgt
 • Aanpassingen i.v.m. het coronavirus
  Het Moderamen heeft de volgende besluiten genomen naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus Kerkdiensten vervangen door live-uitzending Het Moderamen heeft besloten de kerkdiensten voor de maand maart te laten vervallen en de kerken geheel te sluiten
 • Groentje: tuinreservaat
  Is uw tuin een tuinreservaat? Door de tuin diervriendelijk in te richten kunt u vogels, egels, vlinders, bijen en andere insecten een handje helpen. Ruim niet elk blaadje op, maar laat een paar rommelhoekjes in de tuin over als schuilplaats voor insecten en andere
 • Luieractie Kosovo uitgesteld
  Zoals u weet biedt Stichting Werkgroep De Ruyter hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. Samen met Stichting Hoop voor Albanië zal de werkgroep dit jaar weer in maart naar Kosovo vertrekken. Bij een eerder bezoek hebben de vrijwilligers
 • Thema-avond De Brug: ‘Omgaan met conflicten’
  De Brug organiseert op maandag 16 maart een thema avond over ‘Omgaan met conflicten’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal
 • Groentje: milieucrisis (6)
  In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 6: De sabbat (Exodus 23: 10). Het Hebreeuwse woord sjabat betekent: rusten, op adem komen, nieuwe krachten
 • Bestel nu uw Huispaaskaars
  Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Of om te branden op bijzondere dagen. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De kaarsen voor 2020 zijn er
 • Psalm Pasen Tour komt niet naar Rijnsburg
  Vrijdag 27 maart zou de Psalm Pasen Tour naar Rijnsburg komen. Vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen m.b.t. het coronavirus kan dit concert helaas geen doorgang vinden. Psalmen Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk.
 • Gemeenteavond: ‘Kerk voor de Toekomst’
  Op woensdagavond 26 februari 2020 wordt een gemeenteavond gehouden. Thema is “Kerk voor de Toekomst”. We gaan op interactieve wijze met elkaar nadenken over hoe het leven en werken van de Protestantse Gemeente Rijnsburg er in 2030 uit zal zien en wat dat betekent voor
 • Lezing: “Bijbelse profetieën over Israël”
  Op woensdag 11 maart is er in Katwijk aan Zee een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Bijbelse profetieën over Israël. De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk
 • Groentje: milieucrisis (5)
  In de bijbel was er nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel Bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 5: Verzoening (Kol. 1: 19-20). Omdat in Gods verzoenend handelen alle dingen een plaats hebben, en de hele
 • Theologische Vorming voor geïnteresseerden
  Op zaterdag 14 maart is er voor iedereen die meer over de cursus “Theologische Vorming voor geïnteresseerden” (TVG) te weten wil komen een info ochtend in de zalen van de Christus Triumfator kerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag. De ochtend begint om 10.30 uur
 • Groentje: milieucrisis (4)
  Een vervolg op de bijbelse motieven: In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 4: Bevrijding (Exodus 12). De mens moet eerst zelf verlost worden van zijn
 • Enquête Kerk voor de Toekomst
  Onze kerkenraad heeft besloten te laten onderzoeken wat er nodig is om voor de komende 15 tot 20 jaar voorzieningen in de gebouwen te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen uitvoeren. De eerste vraag daarbij is hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet.
 • Thema avond De Brug: Manipulatie
  De Brug organiseert op maandag 17 februari 2020 een thema avond over ‘Manipulatie’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal
 • Schrijfavond Amnesty International
  Vrijdag 7 februari wordt van 19.00-20.00 uur aan de leestafel van De Burgt weer een schrijfavond gehouden van Amnesty International. Er kunnen brieven naar autoriteiten worden verstuurd waarin gevraagd wordt om op te treden tegen actuele mensenrechtenschendingen. Dit
 • Groentje: milieucrisis (3)
  In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 3: Rentmeesterschap (Genesis 2: 15). De rentmeester past op het huis van zijn heer. De aarde is het
 • Vrouwenavond: Kom en laat God je kleden!
  Time to Shine! Ontdek op de vrouwenavond, op woensdag 5 februari, hoe Jezus je bedoeld heeft d.m.v. een stuk onderwijs over geest, ziel en lichaam vanuit het leven van David bekeken. In het tweedegedeelte word je opgeroepen om in actie te komen. Via bepaalde