oudere items

 • Bevestiging ambtsdragers
  Op 29 november zullen in de morgendienst in de Immanuelkerk een aantal nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Van Miranda van Zuijlen, als diaken en Ton Heeringa, als ouderling is al eerder melding gemaakt, maar zij waren in september niet in de gelegenheid om bevestigd
 • Zij die ons voorgingen
  Zondag 22 november, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, zullen de gemeenteleden worden herdacht die ons gedurende het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Vanwege de COVID-19 situatie zal de jaarlijkse herdenking tijdens een aantal korte diensten plaatsvinden. Deze
 • Groentje: bezuinigen op gas en stroom
  Een aantal tips om te bezuinigen op gas en stroom: Kies voor warme kleding (en een dekentje) en zet de thermostaat een graadje lager. Als je weggaat of gaat slapen: zet de verwarming 1 à 2 uur van tevoren uit. Zet je oven of het vuur eerder uit dan de bak/kooktijd. De
 • Laatste zondag van het kerkelijk jaar
  Onze gemeente gedenkt op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, alle gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De kerkenraad hecht eraan ook in deze bijzondere tijd in gezamenlijkheid stil te staan bij het leven en overlijden van onze
 • Groentje: duurzame brandstoffen
  Ben jij iemand die zo min mogelijk fossiele brandstoffen wil gebruiken? Dan is het ook handig om te weten dat er nogal wat banken en verzekeringsmaatschappijen zijn die tot op heden flink investeren in fossiele brandstoffen, én dat er banken en verzekeraars zijn die
 • Groentje: vis
  Als je duurzamer wilt leven kom je erachter dat vlees eten een behoorlijke aanslag op het milieu doet. Hoe zit dat echter met vis? Ook dan schijnt het beste te zijn om geen vis te eten. Maar als je wel graag vis eet, let dan op de keurmerken MSC en ASC. MSC let
 • KerkTV
  Op verzoek van van ons kerkbestuur is de afgelopen maanden hard gewerkt aanzet installeren van een camerasysteem in de Immanuëlkerk en De Voorhof. Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden zijn we eind september begonnen met het plaatsen en inregelen van beide
 • Theologische vorming: ‘Genezing en bevrijding’
  Voor afgelopen seizoen had ik al een avond gepland over het thema ‘Genezing en bevrijding. Nu al en nog niet’, en die kon toen geen doorgang vinden vanwege de ‘lockdown’. Nu staat deze avond voor 27 oktober op de planning, in de grote zaal in De
 • Groentje: keurmerk
  Een keurmerk helpt je bij het zoeken naar duurzame artikelen. Inmiddels zijn er echter bijna 250 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid. In de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal is een compleet overzicht te vinden, met uitleg waar het keurmerk voor
 • hulp ver weg & dichtbij: inname luiers en groenten
  Op zaterdag 10 oktober tussen 10.00-12.00 uur staan er weer diakenen klaar in de Immanuelkerk om luierpakketten e.d. te ontvangen voor een zending over twee weken door werkgroep De Ruijter naar Kosovo. Net als de vorige keer kunt u ook weer vlees/vis in blik, soep en
 • Groentje: duurzame schoonmaakmiddelen
  Voor wie duurzamer wilt leven zijn er tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Zo biedt bijvoorbeeld de Intratuin BIOnyx, 100% duurzame schoonmaakmiddelen, en ook elders zijn duurzame schoonmaakmiddelen te verkrijgen. Want dagelijks gebruiken we talloze miljoenen liters
 • Digitale Dienst aan Zee
  Vanwege het coronavirus kan de bijzondere Dienst aan Zee van zondag 11 oktober 2020 geen doorgang vinden. Speciaal daarom is er vanaf zondag 11 oktober om 17.00 uur via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te beluisteren
 • Nieuwe Beperkende Maatregelen
  Het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten het aantal bezoekers van de kerkdiensten die in de maand oktober worden gehouden, aan te passen tot maximaal dertig personen. In deze diensten zal niet worden gezongen. Deze maatregelen komen bovenop
 • LICHT online beschikbaar
  Het oktober nummer van LICHT is inmiddels bezorgd bij zo’n 3200 gezinnen. Een forse verspreiding van ons maandblad. Desondanks blijkt er behoefte te zijn om LICHT ook digitaal beschikbaar te maken, zeker nu Licht in verband met de Coronacrisis niet meegenomen kan
 • Nieuwsbrief Werkgroep De Ruyter
  Op vrijdag 2 oktober valt bij alle leden van onze gemeente een nieuwe uitgave van LICHT op de deurmat. Bij dit blad is ingesloten de Nieuwsbrief van Werkgroep De Ruyter. Via deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het belangrijke werk dat de werkgroep verricht in
 • Topopbrengst Fiets Sponsor Tocht
  Wauw, wat een bijzondere FietsSponsorTocht was de editie van 2020! Een opbrengst van meer dan € 53.000, 26 fietsers en een wonderlijke weersomslag die voor een prachtige dag zorgde! Dit jaar was het doel om geld op te halen voor de nood onder vluchtelingen uit Kamp
 • Groentje: verpakkingen
  Deze verpakkingen zijn nauwelijks te recyclen: tubes van tandpasta: te complex voor recycling; pringles tubes: 5 soorten materiaal, moeilijk recyclebaar; chipszakken: te veel vet en chipsresten; kassatickets: vaak nog thermisch papier met een coating van bisfenol A of
 • Stilleven viering 27 september
  De stilleven viering zal weer online uitgezonden worden. Wij zoeken als commissie naar invulling van deze dienst. De stiltes zullen iets korter zijn dan in de reguliere viering en ook het zingen van de Taizeliederen is aangepast. Een kenmerkend en bijzonder onderdeel
 • Groentje: koken met onkruid
  Onkruid blijkt niet altijd onkruid te zijn, want wist je dat je er ook heerlijke gerechten mee kan maken. Als je tuin volstaat met zevenblad, hondsdraf of vogelmuur, baal dan niet, maar pluk het en ga er mee aan de slag! Zevenblad bijvoorbeeld blijkt in Scandinavische
 • Youth Alpha
  Op donderdag 1 oktober start de Youth Alpha. Gedurende 10 avonden, waarbij we beginnen met een heerlijke maaltijd, gaan we met elkaar in gesprek over oa de volgende vragen: Wie ben ik? Waarom is er lijden in de wereld? Bestaat God? Is geloven niet saai? Kom jij ook?