Opname archief kerkdiensten

Immanuelkerk

Grote Kerk

De Voorhof

De diensten vanuit de Grote Kerk worden uitgezonden via Kerk TV. Hiertoe dient u te allen tijde te beschikken over internet en WiFi. U kunt de dienst live volgen (of later bekijken) m.b.v. een laptop, tablet of smartphone door te klikken op uitzendingen Grote Kerk"

Het is ook mogelijk de uitzendingen via de TV te volgen. Ook in dat geval dient u over internet te beschikken. Er is een opzetkastje nodig dat u kunt bestellen bij de diaconie (zie schema hieronder).

Tenslotte kunt het Kerk TV beeld ook ontvangen via een PC / laptop / tablet / iPad / smartphone en 'casten' naar uw TV. Moderne TV's ondersteunen deze mogelijkheid. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u ChromeCast of Apple TV aanschaffen en op uw TV aansluiten via de HDMI ingang.

Via Kerkelijk Bureau kunt u een ChromeCast unit bestellen (deze kost 80 euro) en hulp vragen om deze aan te sluiten op uw TV, draadloos internet en te koppelen met uw PC / laptop / tablet / iPad / smartphone.

Indien u vragen of klachten heeft kunt u een mailtje sturen naar kerktv@pknrijnsburg.nl of bellen naar 06 40 55 12 07 of 071 403 26 99.

zie verder:

meer info over ChromeCast

meer info over Apple TV

kerkdienstgemist

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

 • Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum.
 • De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn. De opname van bijzondere diensten (bijv. belijdenis en dopen) kan worden bewaard.
 • In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.
 • Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 • Personen die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid zich kenbaar te maken er wordt de een andere plek in de kerk aangewezen.
 • Aan personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en voorbede wordt waar mogelijk vooraf gemeld dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en uitgezonden.
 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.
 • Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst worden vooraf op de tv-opname gewezen en om toestemming gevraagd. Als er geen toestemming is, wordt een totaalbeeld getoond.
 • Kerk–tv valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig.
 • Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.
 • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via kerkdienstgemist of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.
 • Een exemplaar van deze regeling is aanwezig op het kerkelijk bureau, staat gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

Vanaf 1 maart 2021 is Ziggo gestopt met de doorgifte van de kerkradio via de kabel. Dit houdt in dat alle luisterkastjes die op de Ziggo kabel zijn aangesloten geen kerkdiensten meer weergeven. Begin 2021 is e.e.a. via Contact kenbaar gemaakt.

Alle bij de Stichting Kerkradio bekende (kerkradio) luisteraars zijn benaderd. Daarbij is als alternatief KerkTV besproken. De meeste kerkradio luisteraars hebben hiervoor gekozen. KerkTV kan via internet worden bekeken op een PC / laptop / tablet / iPad / smartphone. Bij de meeste senioren is als alternatief een KerkTV ontvanger geplaatst die is aangesloten op internet en de eigen TV. Zo'n ontvanger kan tegen betaling van 80 euro worden aangevraagd via het kerkelijk bureau.