Open gespreksavond over moeite met ontwikkelingen in de gemeente

Op 25 april, 19.30u, wordt in de Voorhof een open gesprekavond gehouden rondom de vraag hoe we in deze tijd samen kunnen bouwen en gemeente kunnen zijn, op het ene fundament van Jezus Christus. De avond is in het bijzonder gericht op gemeenteleden die de nodige moeite hebben en zich bezwaard voelen met het eerder door de kerkenraad genomen besluit over het zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw. De kerkenraad wil nadrukkelijk ook met deze gemeenteleden, die ook sinds jaar en dag lid zijn van de Protestantse Gemeente en haar voorgangers, het gesprek blijven voeren. “Wat is uw en jouw plaats in de gemeente? Wat is nodig, met welke ruimte bent u of ben jij gediend”. De avond zal worden geleid en ingeleid door preses J. W. Ravensbergen en ds. P. Rozeboom.

Na een bezinning op en een gemeente-breed gevoerd beraad over de zegening van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw, is door de Kerkenraad daarover een positief besluit genomen. Bij de overwegingen rondom het besluit heeft de kerkenraad gememoreerd dat er gemeenteleden zijn die zich daardoor bezwaard voelen. Voor wie zich rekent tot deze in onze gemeente even zo goed belangrijk geachte groep, is deze gespreksavond in het bijzonder bedoeld.

Het gesprek wordt gevoerd vanuit het perspectief dat wij één zijn met elkaar in het ene kruis van Christus en dat Zijn dood en opstanding ons één hebben gemaakt. Op deze avond wordt niet teruggeploegd of verdedigd, maar van gedachten gewisseld over wat gemeenteleden met en voor elkaar kunnen betekenen. De beleden eenheid in Christus is daarin altijd de basis geweest voor ons gemeente zijn. De moeite met sommige deelpunten die voortkomt uit het gezamenlijk vastgestelde beleid hoeft deze eenheid niet te hinderen.

Voor deze avond nodigt de kerkenraad nadrukkelijk diegenen uit, die moeite hebben met het door de kerkenraad genomen besluit inzake zegening van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw. Wees vrij anderen mee te nemen naar deze avond, in het bijzonder ook hen die de weg naar een andere gemeente hebben gevonden. De Kerkenraad kijkt uit naar een opbouwende avond, waar door Gods Heilige Geest geleid bouwstenen worden gevonden om samen te bouwen aan de gemeente!

Geplaatst in archief.