Ontmoetingsavond op vrijdag 11 oktober

Heb je een taak in onze gemeente, dan ben je vrijdagavond 11 oktober van harte welkom in De Voorhof tussen 20.00 en 22.00u. Deze vrijwilligersavond staat in het teken van ontmoeting.

De kerkenraad spreekt hiermee haar dankbaarheid en waardering uit voor de belangeloze bijdrage van zo velen aan de opbouw van Zijn gemeente.

Geplaatst in archief.